then sözlük anlamı nedir?

İngilizcede then sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: then: z. 1. o zaman: We were young then. O zaman gençtik. They´ll have come by then. O zamana kadar gelmiş olacaklar. What´ll happen then? O zaman ne olacak? 2. ondan so a, so a: Finish your homework and then you can go to the movie. Ev ödevini bitir, so a sinemaya gidebilirsin. 3. o halde, o durumda, o zaman: Go to the party yourself; then you won´t have to worry. Partiye kendin git; o zaman endişe etmene gerek kalmayacak. If he didn´t do it then who did? Kendisi yapmadıysa o halde kim yaptı?

then ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları