substitute sözlük anlamı nedir?

İngilizcede substitute sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: substitute: i. 1. (geçici bir süre için) başkasının yerine geçen/konuşan kimse; başkasının görevini yapan kimse; başkasına vekâlet eden kimse, vekil; başkasının yerine geçirilen kimse. 2. başka bir şeyin yerine kullanılan/kullanılabilen şey. 3. yedek öğretmen. 4. yedek oyuncu. s. 1. (geçici bir süre için) başkasının yerine geçen/çalışan, başkasının görevini yapan; başkasına vekâlet eden; başkasının yerine geçirilmiş. 2. başka bir şeyin yerine kullanılan/kullanılabilen. f. for 1. (geçici bir süre için) (başkasının) yerine çalışmak; (başkasına) vekâlet etmek; -i (başkasının) yerine çalıştırmak; -i (başkasına) vekâlet ettirmek; -i (başkasının) yerine geçirmek. 2. -i (başka bir şeyin) yerine kullanmak. 3. spor (yedek oyuncuyu) (başka bir oyuncunun) yerine oynatmak.

Teknik Sözlük: substitute: v.yerine koy:n.yedek

Informatik Sözlügü: substitute: yedek, yerine koymak

substitute ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları