zzz

Ingilizce Türkçe: zzz: Horrr! (Karikatürlerde birinin uyuduğunu/horladığını göstermek için kullanılır.).

zygote

Ingilizce Türkçe: zygote: i., biyol. zigot.

zwieback

Ingilizce Türkçe: zwieback: i. bir çeşit peksimet.

zucchini

Ingilizce Türkçe: zucchini: i. bir tür sakızkabağı.

zoster

Ingilizce Türkçe: zoster: i., tıb. zona.

Zoroastrianism

Ingilizce Türkçe: Zoroastrianism: i. Zerdüştçülük, Zerdüştlük.

Zoroastrian

Ingilizce Türkçe: Zoroastrian: i., s. Zerdüşti.

Zoroaster

Ingilizce Türkçe: Zoroaster: i. Zerdüşt.

zoom(to)

Informatik Sözlügü: zoom(to): (1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zoom out

Elektronik Sözlük: zoom out: (optik) uzaklaştırmak Informatik Sözlügü: zoom out: (1) uzaklaştırmak, (2) küçültmek