vv

Ingilizce Türkçe: vv: kıs. verses.

vulva

Ingilizce Türkçe: vulva: çoğ. –e (v^l´vi)/–s (v^l´vız) i., anat. ferç, vulva.

vulture

Ingilizce Türkçe: vulture: i., zool. akbaba.

vulnerable

Ingilizce Türkçe: vulnerable: s. saldırı veya tenkide açık/maruz olan.

vulnerability

Ingilizce Türkçe: vulnerability: i. saldırı veya tenkide açık/maruz olma.

vulgarity

Ingilizce Türkçe: vulgarity: i. 1. müstehcenlik. 2. adilik, bayağılık; görgüsüzlük.

vulgarism

Ingilizce Türkçe: vulgarism: i. 1. amiyane söz. 2. müstehcen söz.