Uzbekistan

Ingilizce Türkçe: Uzbekistan: i. Özbekistan.

Uzbek

Ingilizce Türkçe: Uzbek: i. 1. (çoğ. –s/Uz.bek) Özbek. 2. Özbekçe. s. 1. Özbek. 2. Özbekçe.

Uzbeg

Ingilizce Türkçe: Uzbeg: i., s., bak. Uzbek.

uvula

Ingilizce Türkçe: uvula: çoğ. –s (yu´vyılız)/–e (yu´vyıli) i., anat. küçükdil.

uviol glass

Teknik Sözlük: uviol glass: mor üstüne saydam cam

utterance

Ingilizce Türkçe: utterance: i. 1. söz söyleme. 2. ifade, söyleyiş. 3. (inilti/ses) çıkarma. 4. söz; ses.

utter

Ingilizce Türkçe: utter: s. 1. bütün bütün, tam. 2. kesin, mutlak. Ingilizce Türkçe: utter: f. 1. söylemek, dile getirmek. 2. (çığlık v.b.´ni) atmak, basmak, koparmak. 3. (inilti/ses) çıkarmak.

utopian

Ingilizce Türkçe: utopian: s. ülküsel, hayali, ütopik. i. ütopyacı, ütopist.

utopia

Ingilizce Türkçe: utopia: i. 1. ideal yer/durum. 2. ütopya.

utmost

Ingilizce Türkçe: utmost: s. 1. en uzak, en son. 2. en büyük, en yüksek, en fazla.