system level

Teknik Sözlük: system level: sistem düzeyi

system integration

Elektronik Sözlük: system integration: sistem bütünleştirme Teknik Sözlük: system integration: sistem bütünleştirme Informatik Sözlügü: system integration: sistem bütünleştirme

system flowchart

Elektronik Sözlük: system flowchart: dizge (sistem) akış çizene¤i Teknik Sözlük: system flowchart: sistem akış diyagramı

system evaluation

Elektronik Sözlük: system evaluation: dizge (sistem) de¤erlendirimi

system engineering

Elektronik Sözlük: system engineering: dizge (sistem) mühendisli¤i