myxoma

Tip Sözlügü: myxoma: miksoma

myxedema

Tip Sözlügü: myxedema: miksödem

Mytilene

Ingilizce Türkçe: Mytilene: i., bak. Lesbos.

mythology

Ingilizce Türkçe: mythology: i. mitoloji, söylencebilim.

mythological

Ingilizce Türkçe: mythological: s. mitolojik, söylencebilimsel.

mythical

Ingilizce Türkçe: mythical: s. 1. mitlere özgü, söylencesel, efsanevi. 2. uydurma; hayali.

mythic

Ingilizce Türkçe: mythic: s., bak. mythical.

myth

Ingilizce Türkçe: myth: i. 1. mit, söylence, efsane, mitos. 2. hayali kimse/şey.

mystify

Ingilizce Türkçe: mystify: f. 1. kafasını bulandırmak; aklını karıştırmak. 2. anlaşılmasını güçleştirmek.