Kyrgyzstan

Ingilizce Türkçe: Kyrgyzstan: i. Kırgızistan.

Kyrgyz

Ingilizce Türkçe: Kyrgyz: i. 1. (çoğ. Kyr.gyz) Kırgız. 2. Kırgızca. s. 1. Kırgız. 2. Kırgızca.

kyanite

Teknik Sözlük: kyanite: kiyanit

Kuwaiti

Ingilizce Türkçe: Kuwaiti: i. Kuveytli. s. 1. Kuveyt, Kuveyt´e özgü. 2. Kuveytli.

Kuwait

Ingilizce Türkçe: Kuwait: i. Kuveyt.

kurtosis

Elektronik Sözlük: kurtosis: savrukluk Teknik Sözlük: kurtosis: basıklık

Kurdish

Ingilizce Türkçe: Kurdish: s., i. 1. Kürt. 2. Kürtçe.

Kurd

Ingilizce Türkçe: Kurd: i. Kürt.

kupffer

Tip Sözlügü: kupffer: kupfer

kung fu

Ingilizce Türkçe: kung fu: spor kung fu.