jw-crossing

Elektronik Sözlük: jw-crossing: sanal eksen kesişi

juxtaposition

Ingilizce Türkçe: juxtaposition: i. 1. birbirine yakın koyma; yanyana koyma. 2. birbirine yakın bulunma/bulundurma; yanyana bulunma/bulundurulma. Teknik Sözlük: juxtaposition: yan yana koyma

juxtaposed

Elektronik Sözlük: juxtaposed: yanyana

juxtapose

Ingilizce Türkçe: juxtapose: f. birbirine yakın koymak; yanyana koymak.

juvenile delinquent

Ingilizce Türkçe: juvenile delinquent: çocuk suçlu. Ingilizce Türkçe: juvenile delinquent: suçlu çocuk.

juvenile court

Ingilizce Türkçe: juvenile court: çocuk mahkemesi.

juvenile

Ingilizce Türkçe: juvenile: s. 1. genç; gençliğe özgü. 2. olgunlaşmamış, çocuksu. i. genç; çocuk. Teknik Sözlük: juvenile: genç