Czechoslovakian

Ingilizce Türkçe: Czechoslovakian: i., tar. Çekoslovakyalı, Çekoslovak. s., tar. 1. Çekoslovak. 2. Çekoslovakyalı.

Czechoslovakia

Ingilizce Türkçe: Czechoslovakia: i., tar. Çekoslovakya.

Czechoslovak

Ingilizce Türkçe: Czechoslovak: i., s., tar., bak. Czechoslovakian.

Czech

Ingilizce Türkçe: Czech: i., s. 1. Çek. 2. Çekçe.

czar

Ingilizce Türkçe: czar: i. çar.

cytotoxin

Tip Sözlügü: cytotoxin: sitotoksin

cytotoxic

Tip Sözlügü: cytotoxic: sitotoksik

cytostatic

Tip Sözlügü: cytostatic: sitostatik

cytosine

Tip Sözlügü: cytosine: sitozin Teknik Sözlük: cytosine: sitozin