get behind in sözlük anlamı nedir?

İngilizcede get behind in sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: get behind in: 1. (bir işte) gecikmek; (bir işin) gerisinde kalmak: He´s gotten behind in his payments. Ödemelerinde gecikti. They´ve gotten behind in their work. Çalışma programının gerisinde kaldılar. 2. k. dili arka çıkmak, desteklemek.

get behind in ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları