distributed amplifier sözlük anlamı nedir?

İngilizcede distributed amplifier sözcüğü ne demektir?

Elektronik Sözlük: distributed amplifier: dağıtık yükselteç

Teknik Sözlük: distributed amplifier: dağıtılmış amplifikatör

distributed amplifier ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları