area sözlük anlamı nedir?

İngilizcede area sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: area: i. 1. alan, saha; bölge, mıntıka; civar, yöre: We will use that meadow as a parking area. O çayırı park alanı olarak kullanacağız. There are a number of mountainous areas in Turkey. Türkiye´de birkaç dağlık bölge var. The area around İzmir is full of ancient ruins. İzmir´in civarı eski harabelerle dolu. 2. yüzölçümü, alan.

Teknik Sözlük: area: alan

Informatik Sözlügü: area: alan

area ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları