zip along Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede zip along sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: zip along: k. dili çabucak gitmek/ilerlemek.

İngilizcede zip along ile alakalı bazı sözcükler:

  • zip: Ingilizce Türkçe: zip: i. 1. k. dili canlılık, zindelik; şevk. 2. vınlama, vızıltı. f. (–ped, –ping) 1. k. dili çabucak gitmek/geçmek; çabucak geçirmek. 2. vınlamak, vızıldamak. Ingilizce Türkçe: zip: i., İng., bak. zipper. f. (–ped, –ping) İng., bak. zipper. Ingilizce Türkçe: zip: i., k. dili posta kodu. Devamını Oku

  • get along/on: Ingilizce Türkçe: get along/on: 1. gitmek, ayrılıp gitmek. 2. (zaman/yaş) ilerlemek. 3. geçinmek, idare etmek. 4. (belirli bir şekilde) olmak, gitmek: I´m getting along just fine. Her şey iyi gidiyor. 5. (birbiriyle) geçinmek. Devamını Oku

  • progress: Ingilizce Türkçe: progress: i. 1. ilerleme, gelişme. 2. (fiilen) ilerleme, ileriye gitme, yol alma. Ingilizce Türkçe: progress: f. 1. ilerlemek. 2. (hasta) iyiye doğru gitmek. 3. to -e doğru gitmek/ilerlemek; -e varmak. Teknik Sözlük: progress: ilerleme Devamını Oku

  • whip: Ingilizce Türkçe: whip: f. (–ped, –ping) 1. (kamçı, kayış, baston v.b. ile) vurmak; kamçılamak; kırbaçlamak; (birinin kıçına) şaplak indirmek; dayak atmak. 2. out çıkarıvermek, birdenbire çıkarmak: He whipped out his knife. Birdenbire bıçağını çıkardı. 3. around/round/across/off/over çabucak/bir koşu gitmek: He´ll whip round to the grocer´s and get it. Bir koşu bakkala gidip alır. 4. Devamını Oku

  • slither: Ingilizce Türkçe: slither: f. 1. dengesini kaybetmişçesine kaymak; düşe kalka ilerlemek. 2. sürünerek gitmek; yılan gibi sürünüp gitmek. Devamını Oku

  • sneak: Ingilizce Türkçe: sneak: f. 1. sinsice ve sessizce ilerlemek/gitmek. 2. in/on/into/onto -e gizlice sokmak; -e gizlice girmek. 3. off/out of -den gizlice çıkarmak; -den gizlice çıkmak. 4. (bir şeyi) gizlice yapmak: She sneaked a glance at the book. Kitaba kaçamakla baktı. 5. aşırmak, yürütmek, çalmak. 6. İng., k. dili gammazlık etmek; on -i ihbar Devamını Oku

  • make one´s way: Ingilizce Türkçe: make one´s way: ileri gitmek, ilerlemek. Devamını Oku

  • run through: Ingilizce Türkçe: run through: 1. israf etmek. 2. içinden geçirmek. 3. çabucak gözden geçirmek. Ingilizce Türkçe: run through: 1. k. dili (bir şeyi) çabucak tüketmek; (bir şeyi) israf etmek. 2. (bir taşıt) (durulması gereken bir yerden) durmadan hızla geçmek: He ran through the red light. Kırmızı yanarken hızla geçti. 3. (kılıç, süngü v.b.´ni) bir Devamını Oku

  • zip s.t. up: Ingilizce Türkçe: zip s.t. up: k. dili 1. bir hareketi hızlandırmak. 2. bir şeyi daha neşeli/hareketli/oynak bir hale getirmek. Devamını Oku

  • visit: Ingilizce Türkçe: visit: f. 1. -i ziyaret etmek, -i görmeye gitmek. 2. -e misafir olmak: I´m going to visit my friends in Florence for a day or two. Bir iki gün Floransa´daki arkadaşlarıma misafir olacağım. 3. -e uğramak, -e gitmek/gelmek. 4. (doktor) (hastayı) muayeneye gitmek, yoklamak. 5. sık sık gitmek, dadanmak: The mayor is Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar