zip Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede zip sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: zip: i. 1. k. dili canlılık, zindelik; şevk. 2. vınlama, vızıltı. f. (--ped, --ping) 1. k. dili çabucak gitmek/geçmek; çabucak geçirmek. 2. vınlamak, vızıldamak.

Ingilizce Türkçe: zip: i., İng., bak. zipper. f. (--ped, --ping) İng., bak. zipper.

Ingilizce Türkçe: zip: i., k. dili posta kodu.

İngilizcede zip ile alakalı bazı sözcükler:

  • zip code: Ingilizce Türkçe: zip code: posta kodu. Elektronik Sözlük: zip code: posta kodu Teknik Sözlük: zip code: posta kodu Informatik Sözlügü: zip code: Posta kodu Devamını Oku

  • zip along: Ingilizce Türkçe: zip along: k. dili çabucak gitmek/ilerlemek. Devamını Oku

  • zip s.t. up: Ingilizce Türkçe: zip s.t. up: k. dili 1. bir hareketi hızlandırmak. 2. bir şeyi daha neşeli/hareketli/oynak bir hale getirmek. Devamını Oku

  • zing: Ingilizce Türkçe: zing: i. 1. vınlama, vızıltı. 2. k. dili canlılık, zindelik; şevk. 3. k. dili renklilik, çeşni. 4. k. dili azıcık keskin/acı bir çeşni. f. vınlamak, vızıldamak. Devamını Oku

  • whine: Ingilizce Türkçe: whine: f. 1. inlemek, ağlamak, iniltiler çıkarmak. 2. sızlanmak, sızlamak, yakınmak. 3. (kurşun) vınlamak. 4. (sivrisinek) vızıldamak. i. 1. inilti, inleme. 2. sızıltı, sızlanma. 3. (kurşuna ait) vınlama. 4. (sivrisineğin çıkardığı) vızıltı. Devamını Oku

  • run through: Ingilizce Türkçe: run through: 1. israf etmek. 2. içinden geçirmek. 3. çabucak gözden geçirmek. Ingilizce Türkçe: run through: 1. k. dili (bir şeyi) çabucak tüketmek; (bir şeyi) israf etmek. 2. (bir taşıt) (durulması gereken bir yerden) durmadan hızla geçmek: He ran through the red light. Kırmızı yanarken hızla geçti. 3. (kılıç, süngü v.b.´ni) bir Devamını Oku

  • hum: Ingilizce Türkçe: hum: ünlem Hım …/Hı … (Düşündürücü bir durumla karşılaşınca söylenir.). Ingilizce Türkçe: hum: f. (–med, –ming) 1. vızıldamak. 2. (şarkı) mırıldamak, mırıldanmak. 3. k. dili faaliyette olmak: The office was humming. Büroda herkes arı gibi çalışıyordu. Elektronik Sözlük: hum: horultu, besleme gürültüsü Teknik Sözlük: hum: v.vınla:n.vınlama Devamını Oku

  • whip: Ingilizce Türkçe: whip: f. (–ped, –ping) 1. (kamçı, kayış, baston v.b. ile) vurmak; kamçılamak; kırbaçlamak; (birinin kıçına) şaplak indirmek; dayak atmak. 2. out çıkarıvermek, birdenbire çıkarmak: He whipped out his knife. Birdenbire bıçağını çıkardı. 3. around/round/across/off/over çabucak/bir koşu gitmek: He´ll whip round to the grocer´s and get it. Bir koşu bakkala gidip alır. 4. Devamını Oku

  • unzipped: Ingilizce Türkçe: unzipped: s. 1. fermuarı açılmış. 2. k. dili posta kodu olmayan. Devamını Oku

  • nip: Ingilizce Türkçe: nip: f. (–ped, –ping) 1. ısırmak. 2. çimdiklemek, kıstırmak. 3. kırpmak, kesmek. 4. (soğuk) sızlatmak. 5. (don/kırağı) (bitkileri) yakmak, kavurmak, haşlamak. 6. argo çalmak, aşırmak. 7. argo yakalamak. 8. İng., k. dili hızlı gitmek; bir koşu gitmek. i. 1. ısırık. 2. çimdik. 3. kesip koparma. 4. ayaz. 5. soğuktan yanma/kavrulma. 6. iğneli Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar