zero index carrier return Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede zero index carrier return sözcüğü ne demektir?

Informatik Sözlügü: zero index carrier return: aynı satırda satırbaşı

İngilizcede zero index carrier return ile alakalı bazı sözcükler:

  • carrier return: Teknik Sözlük: carrier return: yeni satırbaşı Informatik Sözlügü: carrier return: yeni satırbaşı Devamını Oku

  • carrier: Ingilizce Türkçe: carrier: i. 1. taşıyan, taşıyıcı. 2. nakliye şirketi, nakliyeci. Tip Sözlügü: carrier: taşıyıcı Teknik Sözlük: carrier: taşıyıcı Informatik Sözlügü: carrier: taşıyıcı Devamını Oku

  • return: Ingilizce Türkçe: return: f. 1. geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek: return home eve dönmek. return to normal normale dönmek. 2. geri vermek, iade etmek: Have you returned the pencil you borrowed? Ödünç aldığınız kalemi iade ettiniz mi? 3. geri göndermek; geri getirmek: The company returned my check. Şirket çekimi geri gönderdi. 4. (kâr) Devamını Oku

  • carriage return: Elektronik Sözlük: carriage return: satır başı Teknik Sözlük: carriage return: satırbaşı Informatik Sözlügü: carriage return: satırbaşı Devamını Oku

  • index: Ingilizce Türkçe: index: çoğ. –es (în´deksîz)/in.di.ces (în´dısiz) i. 1. dizin, indeks, fihrist. 2. katalog. 3. gösterge. f. 1. (kitap) için dizin hazırlamak, (kitabın) indeksini yapmak. 2. işaret etmek, göstermek. Elektronik Sözlük: index: indis, dizin Teknik Sözlük: index: dizin Informatik Sözlügü: index: dizin Devamını Oku

  • help index: Elektronik Sözlük: help index: yardım dizini Teknik Sözlük: help index: yardım dizini Informatik Sözlügü: help index: yardım dizini Devamını Oku

  • return code: Elektronik Sözlük: return code: dönüş kodu Teknik Sözlük: return code: dönüş kodu Informatik Sözlügü: return code: dönüş kodu Devamını Oku

  • return key: Teknik Sözlük: return key: return tuşu Devamını Oku

  • return loss: Elektronik Sözlük: return loss: geri dönüş kaybı (yitimi) Teknik Sözlük: return loss: geri dönüş kayıbı Devamını Oku

  • card index: Ingilizce Türkçe: card index: kart fihristi. Ingilizce Türkçe: card index: kartotek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar