yon Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede yon sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: yon: s., eski oradaki; şuradaki. z., eski orada; şurada.

İngilizcede yon ile alakalı bazı sözcükler:

  • yonder: Ingilizce Türkçe: yonder: s. oradaki; şuradaki; ötedeki. z. orada; şurada; ötede; oraya; şuraya; öteye: They´re over yonder. Onlar orada. zam. ora; şura; öte. Devamını Oku

  • hither and thither/yon: Ingilizce Türkçe: hither and thither/yon: 1. oraya buraya, şuraya buraya. 2. bir ileri bir geri. Devamını Oku

  • here and there: Ingilizce Türkçe: here and there: orada burada, şurada burada. Devamını Oku

  • there: Ingilizce Türkçe: there: z. 1. orada; oraya: They´re staying over there tonight. Bu gece orada kalacaklar. Why´d you go there? Niçin oraya gittin? 2. İşte …: There she goes! İşte gidiyor! zam. 1. Öznesi fiilden so a gelen cümlenin başında kullanılır: There´s a fly in the ointment. Merhemde sinek var. There´s no telling when Devamını Oku

  • olden: Ingilizce Türkçe: olden: s., eski eski zamana ait, eski. Devamını Oku

  • ancient Greek: Ingilizce Türkçe: ancient Greek: 1. Grekçe, Grek dili, eski Yunanca. 2. Grek, eski Yunanlı: the ancient Greeks Grekler. 3. Grek, eski Yunan, Greklere özgü. 4. Grekçe, eski Yunanca (yazı/söz). Devamını Oku

  • of yore: Ingilizce Türkçe: of yore: 1. çok eskiden: Here lived of yore an archduchess. Çok eskiden burada bir arşidüşes yaşardı. 2. eski zaman, eski: I miss those Bairams of yore. O eski bayramları özlüyorum. Devamını Oku

  • ancient: Ingilizce Türkçe: ancient: s. 1. antik. 2. çok eski, çok eski bir zamandan kalma. 3. k. dili yaşlı, ihtiyar. Devamını Oku

  • shabby: Ingilizce Türkçe: shabby: s. 1. eski püskü, yırtık pırtık, pejmürde. 2. hırpani, üstü başı eski püskü olan. 3. aşağılık, adi; pespaye; seviyesiz. 4. çok az, cüzi. Devamını Oku

  • thine: Ingilizce Türkçe: thine: s., eski senin. zam., eski seninki. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar