yesterday Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede yesterday sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: yesterday: i., z. dün: yesterday morning dün sabah. yesterday´s newspaper dünkü gazete. the day before yesterday önceki gün.

İngilizcede yesterday ile alakalı bazı sözcükler:

  • She wasn´t born yesterday!: Ingilizce Türkçe: She wasn´t born yesterday!: k. dili O kaçın kurası!/Onu kolay kolay kandıramazsın! Devamını Oku

  • morning sickness: Ingilizce Türkçe: morning sickness: hamilelikte sabah bulantısı. Tip Sözlügü: morning sickness: sabah bulantısı Devamını Oku

  • deliver: Ingilizce Türkçe: deliver: f. 1. teslim etmek, bırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. Mobilyayı yarın sabah teslim edecekler. 2. (gazete, mektup v.b.´ni) dağıtmak. 3. (yumruk/darbe) indirmek. 4. (from) -den kurtarmak. 5. (çocuğu) almak, doğurtmak. 6. (söylev) vermek, (konuşma) yapmak. 7. (hüküm) vermek. Devamını Oku

  • newspaper: Ingilizce Türkçe: newspaper: i. gazete. Devamını Oku

  • morning: Ingilizce Türkçe: morning: i. sabah. Devamını Oku

  • morning star: Ingilizce Türkçe: morning star: sabah yıldızı. Devamını Oku

  • morning stiffness: Tip Sözlügü: morning stiffness: sabah sertliği Devamını Oku

  • morning session: Elektronik Sözlük: morning session: sabah oturumu Devamını Oku

  • be unaccustomed to: Ingilizce Türkçe: be unaccustomed to: -e alışık olmamak: He is unaccustomed to getting up early in the morning. Sabah erken kalkmaya alışık değil. Devamını Oku

  • put out: Ingilizce Türkçe: put out: 1. söndürmek. 2. (ışığı) kapamak. 3. çıkarmak, yaymak: That chimney´s putting out a lot of smoke. O bacadan çok duman çıkıyor. 4. (ısı) vermek. 5. üretmek, çıkarmak: Do they also put out a newspaper? Gazete de mi çıkarıyorlar? Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar