yelp Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede yelp sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: yelp: f. kesik ve acı bir sesle havlamak. i. kesik ve acı bir havlama.

İngilizcede yelp ile alakalı bazı sözcükler:

  • yap: Ingilizce Türkçe: yap: f. (–ped, –ping) (ufak köpek) (kesik ve tiz bir sesle) havlamak. i. kesik ve tiz bir havlama. Devamını Oku

  • yip: Ingilizce Türkçe: yip: f. (–ped, –ping) (ufak köpek) kesik ve tiz bir sesle havlamak. i. kesik ve tiz bir havlama. Devamını Oku

  • woof: Ingilizce Türkçe: woof: i. hav hav (havlama sesi). f. havlamak. Devamını Oku

  • bark: Ingilizce Türkçe: bark: i. havlama. f. havlamak. Ingilizce Türkçe: bark: i. kabuk; ağaç kabuğu. Devamını Oku

  • intermittently: Ingilizce Türkçe: intermittently: z. kesik kesik, aralıklı olarak. Devamını Oku

  • jerk out: Ingilizce Türkçe: jerk out: kesik kesik ve hızlı söylemek. Devamını Oku

  • cackle: Ingilizce Türkçe: cackle: f. 1. gıdaklamak. 2. kesik kesik gülmek. 3. gürültülü bir şekilde konuşmak, gevezelik etmek. i. 1. gıdaklama. 2. gevezelik. Devamını Oku

  • intermittent: Ingilizce Türkçe: intermittent: s. kesik kesik, aralıklı. Teknik Sözlük: intermittent: kesintili Devamını Oku

  • trill: Ingilizce Türkçe: trill: f. 1. sesi titremek; sesi titretmek. 2. titrek sesle söylemek. 3. titrek sesle şakımak. i. 1. ses titremesi. 2. müz. titrek ses. 3. “r” sesinin titretilerek söylenmesi. Devamını Oku

  • cut: Ingilizce Türkçe: cut: i. 1. kesme, kesim. 2. kesik. 3. kesim, fason, biçim. 4. dilim, parça. 5. k. dili hisse, pay. 6. indirim. 7. kesinti. 8. yarma, yol geçirmek için açılan yar. 9. acı söz. 10. kırıcı davranış. Ingilizce Türkçe: cut: f. (cut, –ting) 1. kesmek. 2. biçmek. 3. kesmek, azaltmak. 4. kesilmek: This Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar