yearlong Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede yearlong sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: yearlong: s. yıl boyunca devam eden.

İngilizcede yearlong ile alakalı bazı sözcükler:

  • stretch: Ingilizce Türkçe: stretch: f. 1. germek: They stretched a wire between the two houses. İki evin arasına bir tel gerdiler. 2. esnetmek; esnemek: My sweater has stretched. Kazağım esnedi. Rubber will stretch. Kauçuk esner. Sometimes they had to stand for two hours at a stretch. Bazen iki saat boyunca ayakta kalmak zorundaydılar. 3. uzanmak: Devamını Oku

  • ongoing: Ingilizce Türkçe: ongoing: s. devam eden. Devamını Oku

  • year-round: Ingilizce Türkçe: year-round: s. bütün yıl devam eden. Devamını Oku

  • u emitting: Ingilizce Türkçe: u emitting: s. durmadan devam eden, sürekli, aralıksız. Devamını Oku

  • along: Ingilizce Türkçe: along: edat boyunca: along the river ırmak boyunca. z. with ile beraber: He came along with us. Bizimle beraber geldi. Teknik Sözlük: along: boyunca Devamını Oku

  • vein: Ingilizce Türkçe: vein: i. 1. anat. damar, toplardamar. 2. tarz, şekil: He continued in this vein for at least an hour. En az bir saat boyunca bu şekilde konuşmaya devam etti. 3. öğe, unsur: There´s a vein of pessimism in that book. O kitapta bir kötümserlik var. Devamını Oku

  • keep going: Ingilizce Türkçe: keep going: 1. devam etmek. 2. ilerlemek. 3. sürdürmek, devam ettirmek. Devamını Oku

  • push ahead: Ingilizce Türkçe: push ahead: k. dili 1. ilerlemek, ilerlemeye devam etmek. 2. devam etmek. Devamını Oku

  • be in progress: Ingilizce Türkçe: be in progress: devam etmek, sürmek, yapılmak: The battle was still in progress. Muharebe hâlâ devam ediyordu. The hearing is now in progress. Duruşma şimdi yapılıyor. Devamını Oku

  • retain: Ingilizce Türkçe: retain: f. 1. (ısı, su v.b.´ni) tutmak; (sıvıyı) sızdırmamak/dışarıya vermemek. 2. korumak; sürdürmek, devam ettirmek: They´ve retained that custom. O âdeti devam ettiriyorlar. 3. (avukat, danışman v.b.´ni) ücretle tutmak. 4. aklında tutmak, unutmamak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar