yawp Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede yawp sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: yawp: f. bağırmak. i. bağırtı, bağırma, bağırış.

İngilizcede yawp ile alakalı bazı sözcükler:

  • entangle: Ingilizce Türkçe: entangle: f. 1. dolaştırmak, karmakarışık etmek. 2. in (olumsuz bir şeye) karıştırmak, bulaştırmak. Devamını Oku

  • impassion: Ingilizce Türkçe: impassion: f. 1. hırslandırmak, kızdırmak, çileden çıkarmak. 2. coşturmak, heyecanlandırmak. Devamını Oku

  • pacify: Ingilizce Türkçe: pacify: f. 1. (karışıklıklara sahne olan bir yerde) asayişi sağlamak. 2. barıştırmak, uzlaştırmak. 3. yatıştırmak, sakinleştirmek. Devamını Oku

  • perplex: Ingilizce Türkçe: perplex: f. 1. kafasını bulandırmak, zihnini karıştırmak, şaşırtmak, allak bullak etmek. 2. karıştırmak, çapraşık duruma getirmek. Devamını Oku

  • aggravate: Ingilizce Türkçe: aggravate: f. 1. kötüleştirmek, zorlaştırmak, ağırlaştırmak, şiddetlendirmek: Don´t scratch that sore; you´ll aggravate it. O yarayı kaşıma, azdırırsın. aggravate a problem bir sorunu ağırlaştırmak. aggravate the pain acıyı şiddetlendirmek. 2. k. dili kızdırmak. Tip Sözlügü: aggravate: ağırlaştır Teknik Sözlük: aggravate: kötüleştir Devamını Oku

  • turn on: Ingilizce Türkçe: turn on: 1. açmak. 2. çevirmek. 3. argo heyecanlandırmak, esritmek; merakını/ilgisini uyandırmak. 4. bağlı olmak, bakmak. 5. düşman olmak. 6. saldırmak. 7. k. dili cinsel istek uyandırmak. Elektronik Sözlük: turn on: iletime geçme (devre) Teknik Sözlük: turn on: aç Informatik Sözlügü: turn on: açmak Devamını Oku

  • quicken: Ingilizce Türkçe: quicken: f. 1. çabuklaştırmak, hızlandırmak; çabuklaşmak, hızlanmak. 2. canlandırmak, diriltmek; canlanmak, dirilmek. Devamını Oku

  • souse: Ingilizce Türkçe: souse: f. 1. suyun içine batırmak/daldırmak. 2. sırılsıklam etmek. 3. -e (su) dökmek, (suyu) üstüne boca etmek: He soused a bucket of water in his face. Yüzüne bir kova su attı. 4. salamuraya yatırmak. i. salamura domuz kafası/paçası/kulağı. Devamını Oku

  • dampen: Ingilizce Türkçe: dampen: f. 1. nemlendirmek, ıslatmak; nemlenmek, ıslanmak. 2. (titreşimi) azaltmak. 3. kırmak, kaçırmak: dampen s.o.´s enthusiasm k. dili birinin hevesini kırmak. Teknik Sözlük: dampen: nemlendir Devamını Oku

  • flip one´s lid: Ingilizce Türkçe: flip one´s lid: k. dili 1. çok kızmak, tepesi atmak, küplere binmek. 2. çıldırmak, keçileri kaçırmak. 3. over -e hayran olmak. Ingilizce Türkçe: flip one´s lid: argo çıldırmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar