wrongdoing Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede wrongdoing sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: wrongdoing: i. suç/günah işleme.

İngilizcede wrongdoing ile alakalı bazı sözcükler:

  • ignition: Ingilizce Türkçe: ignition: i. 1. tutuşma; tutuşturma, ateşleme. 2. oto. ateşleme tertibatı. Teknik Sözlük: ignition: ateşleme Devamını Oku

  • firing mechanism: Ingilizce Türkçe: firing mechanism: ateşleme mekanizması, ateşleme tertibatı. Devamını Oku

  • synchronization: Ingilizce Türkçe: synchronization: i. 1. senkronize etme, senkronik/eşzamanlı bir hale getirme. 2. sin. senkronizasyon, eşleme. Elektronik Sözlük: synchronization: eşzamanlama Teknik Sözlük: synchronization: eşleme Devamını Oku

  • disposition: Ingilizce Türkçe: disposition: i. 1. yaradılış, mizaç, tabiat. 2. yerleştirme. 3. satış; elden çıkarma; verme; dağıtma. Teknik Sözlük: disposition: dosya işleme durumu Informatik Sözlügü: disposition: kütük işleme durumu Devamını Oku

  • handling: Ingilizce Türkçe: handling: i. 1. elle dokunma. 2. işleme tarzı. Elektronik Sözlük: handling: kotarma, işleme Teknik Sözlük: handling: n.boşaltma:v.boşalt:prep.boşaltarak Informatik Sözlügü: handling: işleme Devamını Oku

  • ignition switch: Ingilizce Türkçe: ignition switch: oto. kontak, ateşleme düzeninin açılıp kapanmasını sağlayan aygıt. Teknik Sözlük: ignition switch: ateşleme anahtarı Devamını Oku

  • processing: Teknik Sözlük: processing: n.işleme:v.işle:prep.işleyerek Informatik Sözlügü: processing: işleme, işlem Devamını Oku

  • operation: Ingilizce Türkçe: operation: i. 1. mak. işleme, çalışma. 2. (ticari/sınai bir kuruluşu) işletme, yönetme. 3. iş, çalışma. 4. ameliyat, operasyon. 5. (borsada) alışveriş. 6. etki. 7. ask. harekât; tatbikat. 8. mat. işlem. Elektronik Sözlük: operation: 1) çalışma, işleme; 2) işlem; 3) manevra (mekanik anahtar) Tip Sözlügü: operation: operasyon Teknik Sözlük: operation: operasyon Informatik Sözlügü: Devamını Oku

  • cultivation: Ingilizce Türkçe: cultivation: i. 1. (toprağı) işleme; tarım. 2. yetiştirme. 3. geliştirme. 4. kültür, görgü. Teknik Sözlük: cultivation: toprağı işleme Devamını Oku

  • temper: Ingilizce Türkçe: temper: f. 1. yumuşatmak, hafifletmek, azaltmak, etkisini azaltmak: The breeze tempered the sun a bit. Rüzgâr güneşin etkisini biraz azalttı. 2. to -e göre ayarlamak; -e alıştırmak. 3. with (bir şeyi katarak) kıvama getirmek. 4. (çeliği) menevişleme işlemine tabi tutmak. 5. (zor bir olay) (birine) güç kazandırmak. Ingilizce Türkçe: temper: i. 1. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar