writing Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede writing sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: writing: i. 1. el yazısı. 2. yazılı eser, yazı. 3. yazı yazma.

İngilizcede writing ile alakalı bazı sözcükler:

  • demand writing: Teknik Sözlük: demand writing: istemle yazma Devamını Oku

  • commit to writing: Ingilizce Türkçe: commit to writing: yazmak. Devamını Oku

  • writing materials: Ingilizce Türkçe: writing materials: yazı gereçleri/malzemesi. Devamını Oku

  • Will you give that to me in writing?: Ingilizce Türkçe: Will you give that to me in writing?: Onu bana yazılı olarak verir misiniz? Devamını Oku

  • register: Ingilizce Türkçe: register: i. 1. kütük, kayıt defteri: register of births doğum kütüğü. 2. sicil: register office sicil dairesi. f. 1. kaydetmek, deftere geçirmek. 2. göstermek: The thermometer registers ten degrees. Termometre on dereceyi gösteriyor. 3. (mektubu) taahhütlü olarak göndermek. 4. kaydolmak, yazılmak. Elektronik Sözlük: register: saklayıcı, yazmaç (elekt.) Teknik Sözlük: register: yazmaç Informatik Sözlügü: Devamını Oku

  • write access: Elektronik Sözlük: write access: yazma erişimi Teknik Sözlük: write access: yazma erişimi Informatik Sözlügü: write access: yazma erişimi, yazmak için Devamını Oku

  • printing: Ingilizce Türkçe: printing: i. 1. basma, tab, tabetme. 2. baskı. 3. baskı sayısı. 4. matbaa harfleriyle yazma. Elektronik Sözlük: printing: yazma Devamını Oku

  • replace mode: Elektronik Sözlük: replace mode: üstüne yazma kipi (yazı işlem) Teknik Sözlük: replace mode: üstüne yazma kipi Informatik Sözlügü: replace mode: üstüne yazma kipi(sözcük işlem) Devamını Oku

  • write protected: Elektronik Sözlük: write protected: yazılmaya korunmuş Teknik Sözlük: write protected: v.yazmayı engelle:adj.yazma engelli Informatik Sözlügü: write protected: yazma korumalı Devamını Oku

  • illiterate: Ingilizce Türkçe: illiterate: s. okumamış, kara cahil, okuma yazma bilmeyen. Tip Sözlügü: illiterate: okur yazar olmayan Teknik Sözlük: illiterate: okuma yazma bilmeyen Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar