write s.t. up Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede write s.t. up sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: write s.t. up: 1. notları rapor, kitap v.b. haline sokmak: I´ll write up these notes later. Bu notları daha so a esaslı bir şekle sokarım. 2. bir fikri hikâye, kitap v.b.´ne dönüştürmek. 3. birini/bir olayı makale konusu yapmak.

İngilizcede write s.t. up ile alakalı bazı sözcükler:

  • write s.t. down: Ingilizce Türkçe: write s.t. down: bir şeyi yazmak/kaydetmek. Devamını Oku

  • write s.t. out: Ingilizce Türkçe: write s.t. out: bir şeyi yazıya dökmek. Devamını Oku

  • write s.t. off: Ingilizce Türkçe: write s.t. off: 1. tic. tahsil edilmesi imkânsız borcu veya telafi edilmesi imkânsız mali zararı defterden silmek. 2. bir şeyin işe yaramaz olduğuna karar vermek. Devamını Oku

  • liven s.t. up: Ingilizce Türkçe: liven s.t. up: bir şeyi daha canlı bir hale getirmek. Devamını Oku

  • toss s.t./s.o. up in the air: Ingilizce Türkçe: toss s.t./s.o. up in the air: bir şeyi/birini havaya atmak/fırlatmak. Devamını Oku

  • put s.t. into s.o.´s head: Ingilizce Türkçe: put s.t. into s.o.´s head: k. dili bir fikri birinin aklına/kafasına koymak, bir fikri birine aşılamak. Devamını Oku

  • zip s.t. up: Ingilizce Türkçe: zip s.t. up: k. dili 1. bir hareketi hızlandırmak. 2. bir şeyi daha neşeli/hareketli/oynak bir hale getirmek. Devamını Oku

  • tart s.o./s.t. up: Ingilizce Türkçe: tart s.o./s.t. up: İng., k. dili birini/bir şeyi allayıp pullamak. Devamını Oku

  • write: Ingilizce Türkçe: write: f. (wrote, writ.ten) 1. yazı yazmak: He´s learning to write. Yazı yazmayı öğreniyor. 2. (bir şeyi) yazmak: Can you write your name? İsmini yazabilir misin? 3. k. dili (birine) mektup yazıp göndermek, mektup yazmak: He writes her every day. Her gün ona mektup yazıyor. 4. k. dili (birine) mektup yazmak. 5. Devamını Oku

  • write-up: Ingilizce Türkçe: write-up: i., k. dili (gazete veya dergide eleştiri, makale gibi) yazı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar