wrap up Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede wrap up sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: wrap up: 1. (paket v.b.´ni) sarmak. 2. (soğuğa karşı) kalın giyinmek, sarınıp sarmalanmak. 3. k. dili (toplantıyı/işi) bitirmek.

İngilizcede wrap up ile alakalı bazı sözcükler:

  • wrap: Ingilizce Türkçe: wrap: f. (–ped/–t, –ping) (paket v.b.´ni) sarmak: Do you want me to wrap this? Bunu sarayım mı? Ingilizce Türkçe: wrap: i. 1. (palto/ceket/şal gibi) soğuğa karşı dış giysi/örtü. 2. ambalaj kâğıdı. Devamını Oku

  • word wrap: Teknik Sözlük: word wrap: satır dönüşü Informatik Sözlügü: word wrap: sözcük kaydırma Devamını Oku

  • wrap-around: Elektronik Sözlük: wrap-around: başa sarmalı Devamını Oku

  • bundle up: Ingilizce Türkçe: bundle up: sıkı giyinmek, sarınıp sarmalanmak: It´s cold out; you´d better bundle up. Dışarısı soğuk; sıkı giyinsen iyi olur. Devamını Oku

  • wind s.t. up: Ingilizce Türkçe: wind s.t. up: 1. saat/gramofon gibi zemberekli bir şeyi kurmak. 2. k. dili bir şeyi bitirmek/tamamlamak: They wound up the meeting with a song. Toplantıyı bir şarkıyla bitirdiler. You need to wind up your personal affairs this week. Şahsi işlerinizi bu hafta bitirmeniz lazım. Devamını Oku

  • slick o.s. up: Ingilizce Türkçe: slick o.s. up: k. dili iki dirhem bir çekirdek giyinmek. Devamını Oku

  • muffle o.s. up: Ingilizce Türkçe: muffle o.s. up: sarınıp sarmalanmak. Devamını Oku

  • muffle: Ingilizce Türkçe: muffle: f. 1. in/with -e sarınmak. 2. up sarınıp sarmalanmak; sarıp sarmalamak. 3. (bir şeyi) ses çıkarmayacak bir şekilde örtmek/sarmak. Devamını Oku

  • eat up: Ingilizce Türkçe: eat up: yiyip bitirmek. Devamını Oku

  • finish off/up: Ingilizce Türkçe: finish off/up: bitirmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar