worshiper Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede worshiper sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: worshiper: i. ibadet eden kimse, Allaha tapınan kimse; tapan kimse; tapınan kimse.

İngilizcede worshiper ile alakalı bazı sözcükler:

  • worship: Ingilizce Türkçe: worship: f. (–ed/–ped, –ing/–ping) 1. tapmak; ibadet etmek; tapınmak: His father worshiped God; he worships money. Babası Allaha tapardı; kendisi paraya tapıyor. They´ve worshiped there for years. Yıllarca orada ibadet ettiler. 2. tapınmak, taparcasına sevmek: He worships her. Ona tapınıyor. i. ibadet; tapma; tapınma. Devamını Oku

  • misanthrope: Ingilizce Türkçe: misanthrope: i. 1. insanlardan nefret eden kimse; insanlara güvenmeyen kimse. 2. insanlardan kaçan kimse, merdümgiriz kimse. Devamını Oku

  • unbeliever: Ingilizce Türkçe: unbeliever: i. 1. Allaha inanmayan kimse, imansız, inançsız. 2. (bir şeye/birine) inanmayan kimse. Devamını Oku

  • harrow: Ingilizce Türkçe: harrow: i. 1. kesek kırma makinesi. 2. tapan. f. 1. tırmık çekmek, kesek kırmak. 2. tapanlamak, tapan çekmek. Devamını Oku

  • offer/return thanks: Ingilizce Türkçe: offer/return thanks: Allaha şükretmek, Allaha şükranlarını sunmak. Devamını Oku

  • examiner: Ingilizce Türkçe: examiner: i. 1. imtihan eden kimse. 2. huk. sorguya çeken kimse. Devamını Oku

  • captor: Ingilizce Türkçe: captor: i. tutsak eden kimse, ele geçiren kimse. Devamını Oku

  • originator: Ingilizce Türkçe: originator: i. yaratan kimse, icat eden kimse. Devamını Oku

  • promoter: Ingilizce Türkçe: promoter: i. 1. destekleyici, destekleyen kimse; teşvik eden kimse. 2. girişimci, kurucu. 3. reklamcı, tanıtımcı. 4. spor organizatör. Devamını Oku

  • substitute: Ingilizce Türkçe: substitute: i. 1. (geçici bir süre için) başkasının yerine geçen/konuşan kimse; başkasının görevini yapan kimse; başkasına vekâlet eden kimse, vekil; başkasının yerine geçirilen kimse. 2. başka bir şeyin yerine kullanılan/kullanılabilen şey. 3. yedek öğretmen. 4. yedek oyuncu. s. 1. (geçici bir süre için) başkasının yerine geçen/çalışan, başkasının görevini yapan; başkasına vekâlet eden; Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar