worm(write-once-read-many) Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede worm(write-once-read-many) sözcüğü ne demektir?

Informatik Sözlügü: worm(write-once-read-many): WORM

İngilizcede worm(write-once-read-many) ile alakalı bazı sözcükler:

  • WORM; Write Once Read Many: Elektronik Sözlük: WORM; Write Once Read Many: bir kere yazılır bellek Devamını Oku

  • read write: Elektronik Sözlük: read write: okuma yazma Devamını Oku

  • read write head: Teknik Sözlük: read write head: okuyucu/yazıcı kafa Devamını Oku

  • read write cycle: Elektronik Sözlük: read write cycle: okuma yazma çevrimi Devamını Oku

  • magnetic read-write head: Elektronik Sözlük: magnetic read-write head: manyetik okuma-yazma kafası Devamını Oku

  • read: Ingilizce Türkçe: read: f. (read) (red) 1. okumak: read a book kitap okumak. 2. İng. okumak, … eğitimi görmek: read law hukuk okumak. 3. anlamak, yorumlamak: I read his reply as a refusal. Cevabını ret olarak yorumladım. Do you read me? Beni anlıyor musun? 4. -de yazılı olmak: How does that article of the Devamını Oku

  • worm one´s way out of/worm o.s. out of: Ingilizce Türkçe: worm one´s way out of/worm o.s. out of: k. dili -den kurnazlıkla sıyrılmak. Devamını Oku

  • write: Ingilizce Türkçe: write: f. (wrote, writ.ten) 1. yazı yazmak: He´s learning to write. Yazı yazmayı öğreniyor. 2. (bir şeyi) yazmak: Can you write your name? İsmini yazabilir misin? 3. k. dili (birine) mektup yazıp göndermek, mektup yazmak: He writes her every day. Her gün ona mektup yazıyor. 4. k. dili (birine) mektup yazmak. 5. Devamını Oku

  • worm: Ingilizce Türkçe: worm: i. 1. kurt; solucan. 2. k. dili aşağılık kimse. Ingilizce Türkçe: worm: f. 1. (bir hayvanın) bağırsaklarındaki kurtları düşürmek. 2. through kıvrıla kıvrıla veya döne dolaşa -den geçmek. 3. into k. dili sinsice/kurnazlıkla -e girmek. 4. out of k. dili kurnazlıkla -den sıyrılmak. Devamını Oku

  • write protected: Elektronik Sözlük: write protected: yazılmaya korunmuş Teknik Sözlük: write protected: v.yazmayı engelle:adj.yazma engelli Informatik Sözlügü: write protected: yazma korumalı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar