wormone´s way into/worm o.s. into Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede wormone´s way into/worm o.s. into sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: wormone´s way into/worm o.s. into: k. dili -e sinsice/kurnazlıkla girmek.

İngilizcede wormone´s way into/worm o.s. into ile alakalı bazı sözcükler:

  • worm: Ingilizce Türkçe: worm: i. 1. kurt; solucan. 2. k. dili aşağılık kimse. Ingilizce Türkçe: worm: f. 1. (bir hayvanın) bağırsaklarındaki kurtları düşürmek. 2. through kıvrıla kıvrıla veya döne dolaşa -den geçmek. 3. into k. dili sinsice/kurnazlıkla -e girmek. 4. out of k. dili kurnazlıkla -den sıyrılmak. Devamını Oku

  • worm one´s way out of/worm o.s. out of: Ingilizce Türkçe: worm one´s way out of/worm o.s. out of: k. dili -den kurnazlıkla sıyrılmak. Devamını Oku

  • worm s.t. out of s.o.: Ingilizce Türkçe: worm s.t. out of s.o.: k. dili 1. sabır ve kurnazlıkla birinden bir şey öğrenmek, bir şeyi birinin ağzından kapmak; birinin ağzından laf almak/çekmek. 2. (zamanla) birini kandırarak/ikna ederek bir şeyi elde etmek. Devamını Oku

  • wind one´s way into s.o.´s affections: Ingilizce Türkçe: wind one´s way into s.o.´s affections: k. dili birinin gönlüne girmek. Devamını Oku

  • worm one´s way through: Ingilizce Türkçe: worm one´s way through: kıvrıla kıvrıla veya döne dolaşa -den geçmek. Devamını Oku

  • worm(write-once-read-many): Informatik Sözlügü: worm(write-once-read-many): WORM Devamını Oku

  • sneak: Ingilizce Türkçe: sneak: f. 1. sinsice ve sessizce ilerlemek/gitmek. 2. in/on/into/onto -e gizlice sokmak; -e gizlice girmek. 3. off/out of -den gizlice çıkarmak; -den gizlice çıkmak. 4. (bir şeyi) gizlice yapmak: She sneaked a glance at the book. Kitaba kaçamakla baktı. 5. aşırmak, yürütmek, çalmak. 6. İng., k. dili gammazlık etmek; on -i ihbar Devamını Oku

  • wriggle out of: Ingilizce Türkçe: wriggle out of: k. dili kurnazlıkla kendini -den kurtarmak/sıyırmak: He wriggled out of that boring dinner. Kurnazlıkla kendini o sıkıcı yemeğe gitmekten kurtardı. Devamını Oku

  • get the jump on s.o.: Ingilizce Türkçe: get the jump on s.o.: k. dili birinden önce davranarak avantajlı duruma girmek. Devamını Oku

  • work o.s. into: Ingilizce Türkçe: work o.s. into: 1. giderek (belirli bir hale) girmek: You´re working yourself into a rage. Öfken kabara kabara galeyana geliyorsun. 2. (biri) çalışmalarıyla kendini ispatlayarak (bir işe) girmek veya (bir mevkie) gelmek: He´s worked himself into a job. Çalışmalarıyla kendini ispatlayarak kendine bir iş edindi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar