worldwide Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede worldwide sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: worldwide: s. dünya çapındaki, dünyadaki herkesi/her ulusu kapsayan. z. bütün dünyada, dünyanın her tarafında.

İngilizcede worldwide ile alakalı bazı sözcükler:

  • junior high school: Ingilizce Türkçe: junior high school: ilkokul ile lise arasındaki 7., 8. ve 9. sınıfları kapsayan ortaokul. Devamını Oku

  • woodwork: Ingilizce Türkçe: woodwork: i. (binanın iç tarafındaki) kapı ve pencere çerçeveleri; ahşap doğrama/doğramalar. Devamını Oku

  • never in the world: Ingilizce Türkçe: never in the world: k. dili dünyada, asla, hiçbir zaman: I´d never in the world think of doing something like that. Öyle bir şey yapmayı dünyada düşünmem. Devamını Oku

  • across: Ingilizce Türkçe: across: edat 1. bir tarafından öbür tarafına: He stretched a rope across the river. Nehrin bir tarafından öbür tarafına bir ip gerdi. 2. karşısında: Serra lives across the street from us. Serra karşımızda oturuyor. z. karşıdan karşıya: Walking across this street is a problem. Bu caddede karşıdan karşıya geçmek bir mesele. Teknik Sözlük: Devamını Oku

  • up-to-date: Ingilizce Türkçe: up-to-date: s. 1. en son teknolojiyi/teknikleri kullanan; son modayı yansıtan. 2. en son değişiklikleri kapsayan: This is an up-to-date dictionary. Dildeki en son değişiklikleri kapsayan bir sözlük bu. Elektronik Sözlük: up-to-date: güncel Informatik Sözlügü: up-to-date: güncel Devamını Oku

  • world-class: Ingilizce Türkçe: world-class: s., k. dili 1. üstün nitelikli, üstün, çok iyi. 2. dünyadaki en iyilerden sayılan. Devamını Oku

  • out back: Ingilizce Türkçe: out back: k. dili binanın/bir yerin arkasındaki yer, arka: I´ll meet you out back in ten minutes. Seni on dakika so a binanın arka tarafında bulurum. Devamını Oku

  • side: Ingilizce Türkçe: side: i. 1. yan, taraf: Which side of the box has a label on it? Kutunun hangi tarafı etiketli? The house was on the side of a hill. Ev bir tepenin yamacındaydı. We entered the building from the side. Binaya yan tarafından girdik. On the right side of the street you´ll see Devamını Oku

  • throughout: Ingilizce Türkçe: throughout: edat 1. boyunca: throughout the night gece boyunca. 2. her tarafına; her tarafında: You can see it throughout the state. Onu eyaletin her tarafında görebilirsiniz. z. 1. tamamıyla; tamamen: Its petals are a pale blue throughout. Taçyaprakları tamamıyla açık mavi. 2. başından sonuna kadar: He was there throughout. Başından sonuna kadar Devamını Oku

  • across the board: Ingilizce Türkçe: across the board: herkesi aynı derecede etkileyen (ücret/vergi). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar