working standard Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede working standard sözcüğü ne demektir?

Elektronik Sözlük: working standard: çalışma standardı

İngilizcede working standard ile alakalı bazı sözcükler:

  • standard: Ingilizce Türkçe: standard: i. 1. standart: standard of living hayat standardı, yaşam düzeyi. 2. ahlaki değer: She has high standards. Onun ahlaki değerleri yüksek. 3. standart, ölçün. 4. sancak, bayrak. 5. ekon. para standardı. Ingilizce Türkçe: standard: s. 1. standart. 2. normal. Elektronik Sözlük: standard: 1) standart; ölçün; 2) ölçünlü Teknik Sözlük: standard: standart Informatik Devamını Oku

  • experimental standard deviation: Elektronik Sözlük: experimental standard deviation: deneysel standard sapma Devamını Oku

  • conservation of a measurement standard: Elektronik Sözlük: conservation of a measurement standard: ölçüm standardının korunması Devamını Oku

  • transfer standard: Elektronik Sözlük: transfer standard: aktarım standardı Devamını Oku

  • measurement standard: Elektronik Sözlük: measurement standard: ölçüm standardı Devamını Oku

  • product standard: Elektronik Sözlük: product standard: ürün standardı Devamını Oku

  • working directory: Elektronik Sözlük: working directory: yürürlükteki dizin Teknik Sözlük: working directory: yürürlükteki dizin Informatik Sözlügü: working directory: yürürlükteki dizin çalışma Devamını Oku

  • working storage: Elektronik Sözlük: working storage: çalışma belleği Teknik Sözlük: working storage: geçici bellek Devamını Oku

  • working: Ingilizce Türkçe: working: i. 1. işleme tarzı. 2. çoğ. kazılar, hafriyat, kazılmış yerler. Teknik Sözlük: working: n.çalışma:v.çalış:prep.çalışarak Devamını Oku

  • standard of living: Ingilizce Türkçe: standard of living: yaşam standardı, yaşam düzeyi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar