work-shy Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede work-shy sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: work-shy: s., k. dili çalışmaya pek yanaşmayan, işten kaçan.

İngilizcede work-shy ile alakalı bazı sözcükler:

  • work: Ingilizce Türkçe: work: i. iş; emek: He´s gone to work. İşe gitti. Do you like your work? İşini seviyor musun? They´re at work now. Onlar şimdi işte. That´s going to take a lot of work. O çok iş ister. She´s put a lot of work into this. Buna çok emek harcadı. They´re not afraid Devamını Oku

  • be in work: Ingilizce Türkçe: be in work: k. dili çalışmak, işi olmak, iş sahibi olmak: He´s been in work since May. Mayıstan beri çalışıyor. Devamını Oku

  • get to work: Ingilizce Türkçe: get to work: işe başlamak: Get to work! Haydi, iş başına! Teknik Sözlük: get to work: işe başla Devamını Oku

  • take off from work: Ingilizce Türkçe: take off from work: izin alarak işe gitmemek. Ingilizce Türkçe: take off from work: (geçici olarak) işi bırakmak: He took off from work for an hour in order to go to the dentist. Dişçiye gitmek için bir saatliğine işi bıraktı. Devamını Oku

  • work out: Ingilizce Türkçe: work out: 1. antrenman/idman yapmak. 2. (plan, proje v.b.) başarılı olmak veya iyi bir şekilde sonuçlanmak. 3. at/to (belirli bir miktara) gelmek: Your share works out at fifty million liras. Senin payına elli milyon lira düşüyor. 4. (bir plan v.b.´ni) hazırlamak/düzenlemek: They worked out a compromise. Bir uzlaşmaya vardılar. 5. (problemi/sorunu) çözmek, Devamını Oku

  • work like a Trojan: Ingilizce Türkçe: work like a Trojan: k. dili ırgat gibi çalışmak, var gücüyle çalışmak. Devamını Oku

  • work-brittle: Ingilizce Türkçe: work-brittle: s., k. dili işine alışıp iyi iş yapar duruma gelmiş (kimse). Devamını Oku

  • do/work wonders for: Ingilizce Türkçe: do/work wonders for: k. dili (birine) çok yaramak, çok iyi gelmek. Devamını Oku

  • dirty work: Ingilizce Türkçe: dirty work: k. dili 1. pis iş, insanı pisleten iş. 2. tatsız işler. 3. hile, sahtekârlık. Devamını Oku

  • knock off work: Ingilizce Türkçe: knock off work: k. dili (geçici olarak) işi bırakmak; paydos etmek; mola vermek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar