woodland Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede woodland sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: woodland: i. ağaçlık arazi/alan, ağaçları bol olan yer. s. ağaçlık alanlara özgü.

İngilizcede woodland ile alakalı bazı sözcükler:

  • acreage: Teknik Sözlük: acreage: arazi alanı Devamını Oku

  • landed: Ingilizce Türkçe: landed: s. arazisi olan, arazi sahibi. Devamını Oku

  • domain: Ingilizce Türkçe: domain: i. 1. nüfuz alanı, nüfuz bölgesi. 2. bilgi alanı; ilgi alanı: It´s not in my domain. O benim alanım dışında. Elektronik Sözlük: domain: 1) etki alanı; 2) alıt, tanım kümesi Teknik Sözlük: domain: bölge Informatik Sözlügü: domain: etki alanı Informatik Sözlügü: domain: tanım kümesi Devamını Oku

  • purview: Ingilizce Türkçe: purview: i. 1. alan (Soyut anlamda kullanılır.): That´s not within the purview of the Tax Office. Vergi Dairesi´nin yetki alanına girmiyor o. Does that come within your purview? O senin bilgi alanına giriyor mu? 2. (bir yasanın) hüküm alanı. Devamını Oku

  • fairground: Ingilizce Türkçe: fairground: i. (açıkta olan) fuar yeri, fuar alanı. Devamını Oku

  • area: Ingilizce Türkçe: area: i. 1. alan, saha; bölge, mıntıka; civar, yöre: We will use that meadow as a parking area. O çayırı park alanı olarak kullanacağız. There are a number of mountainous areas in Turkey. Türkiye´de birkaç dağlık bölge var. The area around İzmir is full of ancient ruins. İzmir´in civarı eski harabelerle dolu. Devamını Oku

  • fashionable: Ingilizce Türkçe: fashionable: s. moda olan, şık, revaçta olan, rağbette olan. Devamını Oku

  • specialize: Ingilizce Türkçe: specialize: f. in 1. -in uzmanlık alanı/özel ilgi alanı (belirli bir şey) olmak: That firm specializes in tax law. O firmanın uzmanlık alanı vergi hukuku. 2. ihtisas yapmak: She is specializing in pediatrics. Pediyatri ihtisası yapıyor. He is specializing in Ottoman history. Osmanlı tarihi üzerinde ihtisas yapıyor. Devamını Oku

  • innate: Ingilizce Türkçe: innate: s. 1. (bir şeyin) temelinde/özünde olan. 2. (birinin) tabiatında/özünde olan. 3. irsi, kalıtsal. 4. fels. doğuştan olan. Teknik Sözlük: innate: doğuştan Devamını Oku

  • sod: Ingilizce Türkçe: sod: i. 1. (bir alanı kaplayan) çim. 2. (bir alandan toprağıyla birlikte alınan) çim parçası. f. (–ded, –ding) (bir alanı) (böyle) çim parçalarıyla kaplamak, çimlemek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar