weed Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede weed sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: weed: i. 1. (bahçede/tarlada) yabani ot, istenmeyen bitki. 2. argo haşiş. f. yabani otları ayıklamak, istenmeyen otları/bitkileri çıkarıp temizlemek.

İngilizcede weed ile alakalı bazı sözcükler:

  • weed out: Ingilizce Türkçe: weed out: k. dili ayıklamak, çıkarmak, elemek. Devamını Oku

  • lush: Ingilizce Türkçe: lush: s. 1. gür (ot/çayır/bitki). 2. yemyeşil, otları/bitkileri gür olan (yer). 3. k. dili lüks. Ingilizce Türkçe: lush: i., argo ayyaş. f. 1. içki içmek. 2. (içki) içmek. Teknik Sözlük: lush: verimli Devamını Oku

  • scrub: Ingilizce Türkçe: scrub: i. 1. çalılık, fundalık, maki. 2. bodur insan/hayvan/bitki. 3. spor birinci takıma alınmayan oyuncu. Ingilizce Türkçe: scrub: f. (–bed, –bing) 1. ovmak, fırçalayarak temizlemek. 2. argo iptal etmek. i. ovma, fırçalama. Devamını Oku

  • nip: Ingilizce Türkçe: nip: f. (–ped, –ping) 1. ısırmak. 2. çimdiklemek, kıstırmak. 3. kırpmak, kesmek. 4. (soğuk) sızlatmak. 5. (don/kırağı) (bitkileri) yakmak, kavurmak, haşlamak. 6. argo çalmak, aşırmak. 7. argo yakalamak. 8. İng., k. dili hızlı gitmek; bir koşu gitmek. i. 1. ısırık. 2. çimdik. 3. kesip koparma. 4. ayaz. 5. soğuktan yanma/kavrulma. 6. iğneli Devamını Oku

  • screw: Ingilizce Türkçe: screw: i. 1. vida. 2. uskur, pervane. f. 1. vidalamak. 2. argo düzmek; düzüşmek. 3. argo kazıklamak. Teknik Sözlük: screw: v.vidala:n.vida Devamını Oku

  • unwelcome: Ingilizce Türkçe: unwelcome: s. 1. hoş karşılanmayan, istenmeyen (kimse): unwelcome guest istenmeyen misafir. 2. nahoş, tatsız: unwelcome news tatsız haber. Devamını Oku

  • plant: Ingilizce Türkçe: plant: i. 1. bitki, ot. 2. fabrika. 3. demirbaş. 4. teçhizat. 5. argo hile, oyun, tuzak. 6. şakşakçı. 7. seyircilerin arasında oturup rol yapan oyuncu. f. 1. (bitki) dikmek; (tohum) ekmek: Villagers planted those plane trees. O çınarları köylüler dikti. 2. (direk) dikmek: He planted the stake in the ground. Kazığı yere Devamını Oku

  • perennial: Ingilizce Türkçe: perennial: s. 1. yıllarca süren, sürekli, daimi. 2. çok yıllık (bitki). i. çok yıllık bitki. Devamını Oku

  • underexpose: Ingilizce Türkçe: underexpose: f. (filmi) düşük ışıklamak, az ışıklamak. Devamını Oku

  • nail: Ingilizce Türkçe: nail: i. 1. çivi, mıh. 2. tırnak. 3. (hayvanlarda) pençe, toynak. f. 1. to -e çivilemek, -e mıhlamak. 2. sıkı sıkı bağlamak, kavramak. 3. argo tutmak; yakalamak. 4. argo (bir yalanı) meydana çıkarmak. 5. argo çalmak. 6. argo vurmak. Tip Sözlügü: nail: tırnak Teknik Sözlük: nail: v.çivile:n.çivi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar