substitute Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede substitute sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: substitute: i. 1. (geçici bir süre için) başkasının yerine geçen/konuşan kimse; başkasının görevini yapan kimse; başkasına vekâlet eden kimse, vekil; başkasının yerine geçirilen kimse. 2. başka bir şeyin yerine kullanılan/kullanılabilen şey. 3. yedek öğretmen. 4. yedek oyuncu. s. 1. (geçici bir süre için) başkasının yerine geçen/çalışan, başkasının görevini yapan; başkasına vekâlet eden; başkasının yerine geçirilmiş. 2. başka bir şeyin yerine kullanılan/kullanılabilen. f. for 1. (geçici bir süre için) (başkasının) yerine çalışmak; (başkasına) vekâlet etmek; -i (başkasının) yerine çalıştırmak; -i (başkasına) vekâlet ettirmek; -i (başkasının) yerine geçirmek. 2. -i (başka bir şeyin) yerine kullanmak. 3. spor (yedek oyuncuyu) (başka bir oyuncunun) yerine oynatmak.

Teknik Sözlük: substitute: v.yerine koy:n.yedek

Informatik Sözlügü: substitute: yedek, yerine koymak

İngilizcede substitute ile alakalı bazı sözcükler:

  • substitute teacher: Ingilizce Türkçe: substitute teacher: vekil öğretmen. Devamını Oku

  • substitute player: Ingilizce Türkçe: substitute player: yedek oyuncu. Devamını Oku

  • substitution: Ingilizce Türkçe: substitution: i. 1. (geçici bir süre için) (birini) (başkasının) yerine çalıştırma. 2. (geçici bir süre için) (bir şeyi) (başka bir şeyin) yerine kullanma. 3. spor (yedek oyuncuyu) (başka bir oyuncunun) yerine oynatma. 4. kim. sübstitüsyon, ornatma, yerdeğiştirme. 5. biyol., mat., fiz. ornatma, ikame. Teknik Sözlük: substitution: yerine koyma Devamını Oku

  • backup: Ingilizce Türkçe: backup: i. yedek. s. 1. yedek. 2. müz. eşlik eden. Teknik Sözlük: backup: v.yedekle:n.yedek Informatik Sözlügü: backup: yedek Informatik Sözlügü: backup: yedeklemek Devamını Oku

  • standby: Ingilizce Türkçe: standby: i. (çoğ. –s) 1. yedek. 2. ekon. stand-by, her an kullanılabilecek kredi. Teknik Sözlük: standby: yedek Informatik Sözlügü: standby: (1) bekleme, (2) yedek Devamını Oku

  • surrogate: Ingilizce Türkçe: surrogate: i. 1. vekil. 2. başkasının yerini tutan/başkasının yerine kullanılan kimse/şey. s. başkasının yerini tutan/başkasının yerine kullanılan (kimse/şey). Devamını Oku

  • replace: Ingilizce Türkçe: replace: f. 1. yenilemek, yenisiyle değiştirmek: We need to replace all this old machinery. Bu eski makinelerin hepsini yenilememiz lazım. 2. başkasıyla değiştirmek, sağlamıyla değiştirmek. The vase you sold me has a fault in it. Will you replace it? Bana sattığınız vazo defolu çıktı. Bir başkasıyla değiştirir misiniz? 3. -in yerine yenisini Devamını Oku

  • promoter: Ingilizce Türkçe: promoter: i. 1. destekleyici, destekleyen kimse; teşvik eden kimse. 2. girişimci, kurucu. 3. reklamcı, tanıtımcı. 4. spor organizatör. Devamını Oku

  • simple: Ingilizce Türkçe: simple: s. 1. sade, süssüz: a simple style sade bir stil. 2. anlaması/yapılması kolay, kolay, basit: a simple solution kolay bir çözüm. 3. kendi halinde, sıradan (kimse). 4. saf, kolayca aldatılabilen. 5. geri zekâlı; bunak. 6. Bir şeyin tekliğini vurgulamak için kullanılır: It´s a desire for revenge, pure and simple. Bir intikam Devamını Oku

  • gunsmith: Ingilizce Türkçe: gunsmith: i. tüfekçi, tüfek ve tabanca yapan veya tamir eden kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar