statesman Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede statesman sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: statesman: çoğ. states.men (steyts´mîn) i. 1. devlet adamı. 2. kendi partisinden çok devletin yararını düşünen siyaset adamı.

İngilizcede statesman ile alakalı bazı sözcükler:

  • protectorate: Ingilizce Türkçe: protectorate: i. güçlü bir devletin koruma ve denetimi altında olan devlet. Devamını Oku

  • state: Ingilizce Türkçe: state: i. 1. durum, vaziyet, hal: state of war savaş hali. the state of his health onun sağlık durumu. a state of emergency acil bir durum. in an unconscious state baygın bir halde. state of mind ruhsal durum/ruh haleti. This state of affairs can not go on. Bu durum devam edemez. The Devamını Oku

  • statesmanlike: Ingilizce Türkçe: statesmanlike: s. devlet adamına yakışır. Devamını Oku

  • trade on: Ingilizce Türkçe: trade on: (bir şeyi) kendi yararına kullanmak. Devamını Oku

  • benefit: Ingilizce Türkçe: benefit: i. yarar, fayda. f. -in yararına olmak, -e yararlı olmak, -e yararı dokunmak; from -den yararlanmak, -den faydalanmak, -den istifade etmek: This change will benefit you. Bu değişiklik sana iyi gelecek. This would benefit by the addition of some salt. Buna biraz tuz eklenirse iyi olur. We have greatly benefited from Devamını Oku

  • oneself: Ingilizce Türkçe: oneself: zam. 1. kendi, kendisi, bizzat. 2. kendi kendini; kendi kendine. Devamını Oku

  • use: Ingilizce Türkçe: use: f. 1. kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı. 2. tüketmek, kullanmak: We used two bars of soap last week. Geçen hafta iki kalıp sabun tükettik. 3. (birini) kullanmak, sömürmek, istismar etmek: They used her for their own ends. Onu kendi Devamını Oku

  • advantage: Ingilizce Türkçe: advantage: i. 1. avantaj, üstünlük sağlayan şey. 2. yarar, fayda. Elektronik Sözlük: advantage: getiri, üstünlük Teknik Sözlük: advantage: avantaj Informatik Sözlügü: advantage: yarar kazanımı Devamını Oku

  • self: Ingilizce Türkçe: self: çoğ. selves (selvz) i. 1. öz, kendi. 2. taraf, yön: his better self onun iyi tarafı. 3. ruhb. kişilik, şahsiyet. 4. kişisel çıkarlar, kendi: He has no thought of self. Kendini hiç düşünmez. Elektronik Sözlük: self: öz , kendi, oto Teknik Sözlük: self: öz Devamını Oku

  • be for the benefit of: Ingilizce Türkçe: be for the benefit of: -in yararına olmak: This concert´s for the benefit of Darüşşafaka. Bu konser Darüşşafaka´nın yararına. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar