outwit Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outwit sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outwit: f. (--ted, --ting) -i kurnazlıkla yenmek.

İngilizcede outwit ile alakalı bazı sözcükler:

  • outsmart: Ingilizce Türkçe: outsmart: f., k. dili -den daha kurnazca davranmak; -i kurnazlıkla yenmek. Devamını Oku

  • wriggle out of: Ingilizce Türkçe: wriggle out of: k. dili kurnazlıkla kendini -den kurtarmak/sıyırmak: He wriggled out of that boring dinner. Kurnazlıkla kendini o sıkıcı yemeğe gitmekten kurtardı. Devamını Oku

  • dodge: Ingilizce Türkçe: dodge: f. 1. bir yana kaçmak; bir yana kaçıp -den kurtulmak. 2. kurnazlıkla/hileyle atlatmak. i. 1. bir yana kaçma. 2. kurnazlıkla/hileyle atlatma. 3. kaçamak yol. Devamını Oku

  • worm: Ingilizce Türkçe: worm: i. 1. kurt; solucan. 2. k. dili aşağılık kimse. Ingilizce Türkçe: worm: f. 1. (bir hayvanın) bağırsaklarındaki kurtları düşürmek. 2. through kıvrıla kıvrıla veya döne dolaşa -den geçmek. 3. into k. dili sinsice/kurnazlıkla -e girmek. 4. out of k. dili kurnazlıkla -den sıyrılmak. Devamını Oku

  • nose out: Ingilizce Türkçe: nose out: -i kıl payı farkla yenmek, -i az bir farkla yenmek. Devamını Oku

  • upset: Ingilizce Türkçe: upset: f. (up.set, –ting) 1. devirmek: upset a vase vazoyu devirmek. 2. bozmak, altüst etmek: upset a plan planı bozmak. 3. (favori rakibi) yenmek. 4. (mideyi) bozmak. 5. üzmek; sinirlendirmek: News of the accident has upset him. Kaza hakkındaki haber onu üzdü. 6. alabora etmek: The storm upset the boat. Fırtına sandalı Devamını Oku

  • net: Ingilizce Türkçe: net: i. 1. ağ. 2. tuzak. 3. ağ, şebeke. f. (–ted, –ting) 1. ağ ile tutmak. 2. ağ ile örtmek. Ingilizce Türkçe: net: s. net, kesintisiz. f. (–ted, –ting) 1. kazanmak, kâr etmek. 2. kazanç getirmek, kâr getirmek. Teknik Sözlük: net: açık seçik Devamını Oku

  • mat: Ingilizce Türkçe: mat: i. 1. hasır. 2. paspas. 3. altlık. 4. keçeleşmiş saç, kıllar, lifler v.b. 5. (saç, kıl, lif v.b.´nde) düğüm. f. (–ted, –ting) 1. hasır ile örtmek. 2. keçeleştirmek; keçeleşmek. 3. düğümlenmek, birbirine dolaşmak. Ingilizce Türkçe: mat: i. paspartu, resim ve çerçeve arasındaki karton kenar. f. (–ted, –ting) (resmin etrafına) paspartu geçirmek. Devamını Oku

  • craftiness: Ingilizce Türkçe: craftiness: i. kurnazlık. Devamını Oku

  • guile: Ingilizce Türkçe: guile: i. kurnazlık, açıkgözlük. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar