outstay Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outstay sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outstay: f. -den daha fazla kalmak.

İngilizcede outstay ile alakalı bazı sözcükler:

  • outstay one´s welcome: Ingilizce Türkçe: outstay one´s welcome: (misafir) fazla kalmak. Devamını Oku

  • more: Ingilizce Türkçe: more: s. 1. daha çok, daha fazla: He needs more money. Daha çok paraya ihtiyacı var. 2. daha: one more time bir kez daha. two more oranges iki portakal daha. z. (than) 1. (-den) daha. 2. (-den) daha çok. Devamını Oku

  • any more: Ingilizce Türkçe: any more: 1. artık: Belma doesn´t live here any more. Artık Belma burada oturmuyor. 2. daha fazla: Don´t give me any more! Bana daha fazla verme! Devamını Oku

  • than: Ingilizce Türkçe: than: bağ. 1. -den …: She likes him better than you. Onu senden daha fazla seviyor. Hülya´s more beautiful than she. Hülya ondan güzel. Can you work faster than Hasan? Hasan´dan hızlı çalışabilir misin? I know no one more talkative than you. Senden daha konuşkan bir kimse tanımıyorum. That´s easier said than Devamını Oku

  • any longer: Ingilizce Türkçe: any longer: daha fazla, daha: I can´t stay any longer. Daha fazla kalamam. Devamını Oku

  • less: Ingilizce Türkçe: less: z. daha az: less attractive daha az çekici. Eat less! Daha az ye! s. daha az: Eat less cake! Daha az kek ye! i. daha az: He gave me less. Bana daha az verdi. She found less than fifty. Elliden daha az buldu. edat eksi: Three less two equals one. Devamını Oku

  • stay: Ingilizce Türkçe: stay: f. 1. kalmak: I can´t stay here any longer. Burada daha fazla kalamam. Stay where you are! Bulunduğun yerde kal! How long are interest rates going to stay up? Faiz oranları ne kadar zaman böyle yüksek kalacak? It´s stayed cold for weeks. Hava haftalardır soğuk. Stay as you are! Olduğun gibi Devamını Oku

  • overstay: Ingilizce Türkçe: overstay: f. fazla kalmak. Devamını Oku

  • overstay one´s welcome: Ingilizce Türkçe: overstay one´s welcome: (misafir) fazla kalmak. Devamını Oku

  • better: Ingilizce Türkçe: better: s. (good ve well´in üstünlük derecesi) 1. daha iyi, daha güzel. 2. daha çok. z. daha iyi bir şekilde. i. 1. daha iyisi. 2. üstünlük. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar