outskirts Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outskirts sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outskirts: i. (bir yer için) etraf, çevre; varoşlar, dış mahalleler.

İngilizcede outskirts ile alakalı bazı sözcükler:

  • skirt: Ingilizce Türkçe: skirt: i. 1. etek. 2. çoğ. (yer için) sınırlar; (şehir için) varoşlar, banliyöler, (dağ için) etekler. f. 1. (bir yerin) etrafından geçmek. 2. -den uzak durmak, -e dokunmamak. Devamını Oku

  • circle: Ingilizce Türkçe: circle: i. 1. daire, çember, halka. 2. çevre, muhit, grup. f. 1. -in etrafına daire çizmek, -in etrafını çizmek. 2. -in etrafını dönmek. 3. (bir yerin üstünde daire/daireler çizerek) dönmek/dönüp durmak. 4. etrafını çevirmek, kuşatmak. 5. halka olmak. 6. devretmek, dönmek. Elektronik Sözlük: circle: çember, daire Teknik Sözlük: circle: daire Informatik Sözlügü: Devamını Oku

  • vicinity: Ingilizce Türkçe: vicinity: i. dolay, civar, etraf, çevre, havali. Devamını Oku

  • around: Ingilizce Türkçe: around: z. 1. etrafına: He looked around. Etrafına baktı. 2. aşağı yukarı, yaklaşık; sularında: around 6 o´clock saat altı sularında. Ingilizce Türkçe: around: edat 1. etrafında: around the table masanın etrafında. 2. civarında, etrafında: somewhere around Naples Napoli civarında bir yerde. 3. orada burada: I roamed around the city. Şehri dolaştım. Devamını Oku

  • beleaguer: Ingilizce Türkçe: beleaguer: f. kuşatmak, etrafını sarmak, etrafını çevirmek, muhasara etmek. Devamını Oku

  • phase: Ingilizce Türkçe: phase: i. 1. evre, safha. 2. elek. faz. f. (bir şeyi) evreler halinde hazırlamak/sunmak. Elektronik Sözlük: phase: evre, faz Tip Sözlügü: phase: evre Teknik Sözlük: phase: faz Informatik Sözlügü: phase: evre Devamını Oku

  • hover: Ingilizce Türkçe: hover: f. 1. fazla hareket etmeden üzerinde ve etrafında uçmak. 2. etrafında dolaşıp durmak. 3. tereddüt etmek. Devamını Oku

  • poke about/around in: Ingilizce Türkçe: poke about/around in: (bir yerde) (bir şeyi aramak veya merakını gidermek için) etrafı karıştırmak: What are you doing poking around in here? Etrafı ne karıştırıyorsun? Devamını Oku

  • suburb: Ingilizce Türkçe: suburb: i. varoş, dış mahalle. Devamını Oku

  • girth: Ingilizce Türkçe: girth: i. 1. (semere ait) kolan. 2. çevre ölçüsü, çevre: The tree´s girth was ninety centimeters. Ağacın çevresi doksan santimetreydi. 3. bel ölçüsü, bel. Teknik Sözlük: girth: kalınlık Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar