outside of Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outside of sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outside of: k. dili -den başka.

İngilizcede outside of ile alakalı bazı sözcükler:

  • payoff: Ingilizce Türkçe: payoff: i. 1. ücret ödeme. 2. k. dili ödül. 3. k. dili ceza. 4. k. dili sonuç, netice. 5. çıkış noktası. 6. argo rüşvet. Devamını Oku

  • zing: Ingilizce Türkçe: zing: i. 1. vınlama, vızıltı. 2. k. dili canlılık, zindelik; şevk. 3. k. dili renklilik, çeşni. 4. k. dili azıcık keskin/acı bir çeşni. f. vınlamak, vızıldamak. Devamını Oku

  • doggy: Ingilizce Türkçe: doggy: i. 1. k. dili köpek. 2. k. dili yavru köpek. 3. ç. dili havhav. Devamını Oku

  • outfit: Ingilizce Türkçe: outfit: i. 1. kıyafet. 2. donatı; gereçler. 3. k. dili askeri birlik. 4. k. dili ekip, takım. 5. k. dili kuruluş; şirket. f. (–ted, –ting) donatmak, gereçlerini sağlamak. Devamını Oku

  • trash: Ingilizce Türkçe: trash: i. 1. çerçöp, süprüntü. 2. çalı çırpı. 3. çöp. 4. k. dili avam, ayaktakımı. 5. k. dili değersiz şey. 6. k. dili saçma, boş laf, zırva. 7. bilg. çöp kutusu. f., argo yıkmak, kırıp dökmek, tahrip etmek. Informatik Sözlügü: trash: Çöp Sepeti Devamını Oku

  • draw a blank: Ingilizce Türkçe: draw a blank: 1. (piyangoda) boş çıkmak. 2. k. dili sonuç alamamak; başarısız olmak, başarısızlığa uğramak; hava almak; eli boş dönmek. 3. k. dili hiçbir cevap alamamak. 4. k. dili hatıra getirememek, hatırlayamamak. Devamını Oku

  • pig: Ingilizce Türkçe: pig: i. 1. domuz. 2. k. dili obur. 3. k. dili pis herif, domuz. 4. k. dili şırfıntı, yelloz. Devamını Oku

  • Yank: Ingilizce Türkçe: Yank: i., İng., k. dili Amerikalı. s., İng., k. dili 1. Amerikalı. 2. Amerikan. Ingilizce Türkçe: Yank: f., k. dili birden ve kuvvetle çekmek, kuvvetle çekivermek. i., k. dili kuvvetli çekiş. Devamını Oku

  • flip: Ingilizce Türkçe: flip: f. (–ped, –ping) 1. fiske atmak. 2. k. dili çıldırmak, keçileri kaçırmak. 3. over k. dili -e hayran olmak. s., k. dili saygısız, küstah. Teknik Sözlük: flip: v.çevir:n.çevirme Informatik Sözlügü: flip: çevirme Devamını Oku

  • bent: Ingilizce Türkçe: bent: s. 1. eğri, kıvrık, bükülmüş. 2. İng., k. dili hilekâr, düzenbaz, üçkâğıtçı; hiç güvenilmez; rüşvetçi; hırsız. 3. k. dili deli, çatlak. 4. k. dili o biçim, eşcinsel. i. (belirli bir) yetenek: She has a bent for music. Onda müzik yeteneği var. Ingilizce Türkçe: bent: f., bak. bend. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar