outside Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outside sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outside: i. 1. dış, dış taraf. 2. dış görünüş. s. 1. dış. 2. en fazla, en yüksek, azami. z. 1. dışarıda; dışarıya. 2. açık havada. 3. dıştan. edat -in dışında.

İngilizcede outside ile alakalı bazı sözcükler:

  • maximum: Ingilizce Türkçe: maximum: çoğ. –s (mäk´sımımz)/max.i.ma (mäk´sımı) i. maksimum, azami derece, en yüksek düzey. s. maksimum, maksimal, azami. Tip Sözlügü: maximum: maksimum Teknik Sözlük: maximum: maksimum Informatik Sözlügü: maximum: en büyük, en çok, en yüksek Devamını Oku

  • across: Ingilizce Türkçe: across: edat 1. bir tarafından öbür tarafına: He stretched a rope across the river. Nehrin bir tarafından öbür tarafına bir ip gerdi. 2. karşısında: Serra lives across the street from us. Serra karşımızda oturuyor. z. karşıdan karşıya: Walking across this street is a problem. Bu caddede karşıdan karşıya geçmek bir mesele. Teknik Sözlük: Devamını Oku

  • price o.s./s.t. out of the market: Ingilizce Türkçe: price o.s./s.t. out of the market: bir malın fiyatını fazla yüksek tutarak ona ait piyasayı kaybetmek: You´ve priced yourself out of the market in that line. O serinin fiyatlarını fazla yüksek tutmakla piyasayı kaybettin. Devamını Oku

  • throughout: Ingilizce Türkçe: throughout: edat 1. boyunca: throughout the night gece boyunca. 2. her tarafına; her tarafında: You can see it throughout the state. Onu eyaletin her tarafında görebilirsiniz. z. 1. tamamıyla; tamamen: Its petals are a pale blue throughout. Taçyaprakları tamamıyla açık mavi. 2. başından sonuna kadar: He was there throughout. Başından sonuna kadar Devamını Oku

  • overestimate: Ingilizce Türkçe: overestimate: f. 1. -i olduğundan fazla yetenekli görmek, -in yeteneğini/yeteneklerini abartmak. 2. (bir tahmin yaparken) -in masrafını/değerini fazla yüksek tutmak. Devamını Oku

  • per: Ingilizce Türkçe: per: edat 1. … başına, her bir … için: two per person kişi başına iki tane. 2. vasıtasıyla, eliyle; tarafından. Devamını Oku

  • at the outside: Ingilizce Türkçe: at the outside: k. dili en fazla, olsa olsa, azami. Devamını Oku

  • plus: Ingilizce Türkçe: plus: edat 1. artı.Two plus three is five. İki artı üç beş eder. 2. ve ayrıca, ve, ve de. s. 1. fazla. 2. artı, pozitif. i. artı işareti (+). Devamını Oku

  • by: Ingilizce Türkçe: by: edat 1. yanında, yakınında, nezdinde. 2. yakınından, yanından. 3. ile, vasıtasıyla. 4. -den, tarafından. 5. -e kadar. 6. -e göre. 7. hakkında, hakkı için. Ingilizce Türkçe: by: z. 1. yakın, yakında. 2. bir kenara, bir yana. Teknik Sözlük: by: tarafından Devamını Oku

  • too much: Ingilizce Türkçe: too much: fazla: You´ve given me too much change. Bana fazla para verdin. Don´t eat too much. Fazla yeme. They praise him too much. Onu fazla övüyorlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar