outrun Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outrun sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outrun: f. (out.ran, out.run, --ning) 1. -den daha hızlı koşmak. 2 -i geçmek, -i aşmak: This year income outran expenses. Bu yıl gelir gideri aştı.

İngilizcede outrun ile alakalı bazı sözcükler:

  • income: Ingilizce Türkçe: income: i. gelir, kazanç. Teknik Sözlük: income: gelir Devamını Oku

  • income tax: Ingilizce Türkçe: income tax: gelir vergisi. Teknik Sözlük: income tax: gelir vergisi Devamını Oku

  • net income: Ingilizce Türkçe: net income: net gelir. Devamını Oku

  • gross income: Ingilizce Türkçe: gross income: brüt gelir. Devamını Oku

  • be conditioned by: Ingilizce Türkçe: be conditioned by: (bir şey) (başka bir şeye) bağlı olmak: Your spending capacity is conditioned by the size of your income. Harcamaların gelir miktarına bağlı. Devamını Oku

  • less: Ingilizce Türkçe: less: z. daha az: less attractive daha az çekici. Eat less! Daha az ye! s. daha az: Eat less cake! Daha az kek ye! i. daha az: He gave me less. Bana daha az verdi. She found less than fifty. Elliden daha az buldu. edat eksi: Three less two equals one. Devamını Oku

  • more: Ingilizce Türkçe: more: s. 1. daha çok, daha fazla: He needs more money. Daha çok paraya ihtiyacı var. 2. daha: one more time bir kez daha. two more oranges iki portakal daha. z. (than) 1. (-den) daha. 2. (-den) daha çok. Devamını Oku

  • year: Ingilizce Türkçe: year: i. yıl, sene. Teknik Sözlük: year: yıl Informatik Sözlügü: year: Yıl Devamını Oku

  • better: Ingilizce Türkçe: better: s. (good ve well´in üstünlük derecesi) 1. daha iyi, daha güzel. 2. daha çok. z. daha iyi bir şekilde. i. 1. daha iyisi. 2. üstünlük. Devamını Oku

  • yet: Ingilizce Türkçe: yet: z. 1. daha; henüz; hâlâ: They haven´t come yet. Daha gelmediler. “Can I come in?” “Not yet.” “Girebilir miyim?” “Henüz değil.” I have yet to receive them. Onları hâlâ almadım. They haven´t done anything yet. Daha bir şey yapmadılar. 2. şimdi: Are they here yet? Geldiler mi? 3. hâlâ, gene de, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar