outlying Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outlying sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outlying: s. 1. uzakta bulunan, uzak. 2. çevredeki, etraftaki.

İngilizcede outlying ile alakalı bazı sözcükler:

  • far: Ingilizce Türkçe: far: z. 1. -den uzak; uzağa; uzakta: He´s never journeyed far from Istanbul. İstanbul´dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn´t go far. Uzağa gitmediler. I saw her far in the distance. Ta uzakta onu gördüm. How far is it to Rİze from here? Rize buradan ne kadar uzak? 2. çok; fazla; çok Devamını Oku

  • off: Ingilizce Türkçe: off: z. 1. uzağa; uzakta. 2. ileriye; ileride. 3. öteye; ötede. s. 1. uzak. 2. kapalı. 3. kesat (iş). 4. yanlış (ölçü). 5. uzak, zayıf, az (bir olasılık). 6. sağdaki. edat 1. -den, -dan. 2. -den uzak: It´s three kilometers off the main road. Anayoldan üç kilometre uzakta. Elektronik Sözlük: off: kapalı Teknik Devamını Oku

  • surrounding: Ingilizce Türkçe: surrounding: s. çevredeki, etraftaki: There are many vineyards in the surrounding area. Etrafında çok bağ var. Teknik Sözlük: surrounding: çevreleyen Devamını Oku

  • aloof: Ingilizce Türkçe: aloof: s. soğuk, uzak duran. z. uzak, uzakta. Teknik Sözlük: aloof: ilgisiz Devamını Oku

  • at a distance: Ingilizce Türkçe: at a distance: uzakta, uzak bir yerde. Devamını Oku

  • farthest: Ingilizce Türkçe: farthest: s. en uzak. z. en uzakta; en ötede; en ilerde; en uzağa. Devamını Oku

  • inland: Ingilizce Türkçe: inland: i. ülkenin denizden uzak yerleri; ülkenin iç kısmı. s. denizden uzak, iç. z. denizden uzakta, iç kısımlarda; iç kısımlara doğru. Teknik Sözlük: inland: iç kısım Devamını Oku

  • remote: Ingilizce Türkçe: remote: s. 1. uzak. 2. ücra, sapa. 3. pek az. Elektronik Sözlük: remote: uzak, uzaktan Teknik Sözlük: remote: uzaktan Informatik Sözlügü: remote: uzak Devamını Oku

  • keep off: Ingilizce Türkçe: keep off: 1. -i yaklaştırmamak, -i uzak tutmak. 2. -den uzak kalmak. Devamını Oku

  • stand clear of: Ingilizce Türkçe: stand clear of: -den uzak durmak, (birinden) uzak kalmak, ile temas etmemeye çalışmak; (bir şeyi) kullanmamak, -den sakınmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar