outlook Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outlook sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outlook: i. 1. (on) (-e) bakış, (-i) görüş. 2. bakış açısı, görüş açısı. 3. gelecek: The outlook for the company is good. Şirketin geleceği olumlu. 4. manzara.

Elektronik Sözlük: outlook: görünüm

Teknik Sözlük: outlook: görünüm

Informatik Sözlügü: outlook: görünüm

İngilizcede outlook ile alakalı bazı sözcükler:

  • promising: Ingilizce Türkçe: promising: s. umut verici, geleceği parlak, gelecek için bir şeyler vadeden. Devamını Oku

  • prospect: Ingilizce Türkçe: prospect: i. 1. ihtimal, olasılık: The prospect of his finding a job is poor. İş bulma ihtimali az. 2. çoğ. başarı şansı: Her prospects are excellent. Onun geleceği parlak. 3. muhtemel müşteri/aday. 4. geniş manzara. f. for (maden) aramak. Devamını Oku

  • in good company: Ingilizce Türkçe: in good company: iyi arkadaşlarla. Devamını Oku

  • owe: Ingilizce Türkçe: owe: f. borcu olmak, borçlu olmak: How much do I owe you? Sana ne kadar borcum var? That company owes us a billion liras. O şirketin bize bir milyar lira borcu var. owing to nedeniyle, -in sayesinde, yüzünden, -den dolayı. Devamını Oku

  • discrimination: Ingilizce Türkçe: discrimination: i. 1. ayırt etme, ayırım. 2. fark gözetme, ayırım yapma. 3. zevk, beğeni, güzeli çirkinden ayırabilme yetisi. Elektronik Sözlük: discrimination: ayrımsama, ayrım Teknik Sözlük: discrimination: ayırım Informatik Sözlügü: discrimination: ayrım Devamını Oku

  • coordination: Ingilizce Türkçe: coordination: i. koordinasyon, eşgüdüm, birbirine göre ayarlama. Elektronik Sözlük: coordination: eşgüdüm Teknik Sözlük: coordination: eşgüdüm Informatik Sözlügü: coordination: eşgüdüm Devamını Oku

  • maintenance: Ingilizce Türkçe: maintenance: i. 1. mak. bakım. 2. koruma. 3. sürdürme. 4. geçim. 5. huk. nafaka. 6. iddia. Elektronik Sözlük: maintenance: bakım Teknik Sözlük: maintenance: bakım Informatik Sözlügü: maintenance: bakım Devamını Oku

  • node: Ingilizce Türkçe: node: i. 1. düğüm. 2. bot. düğüm, nod. 3. tıb. nod, yumru, şiş. 4. fiz. boğum. 5. bilg. düğüm. Elektronik Sözlük: node: 1) düğüm (devre, çizge, ağ) ; 2) boğum (duran dalga) Tip Sözlügü: node: düğüm Teknik Sözlük: node: düğüm Informatik Sözlügü: node: düğüm Devamını Oku

  • software: Ingilizce Türkçe: software: i., bilg. yazılım. Elektronik Sözlük: software: yazılım Teknik Sözlük: software: yazılım Informatik Sözlügü: software: yazılım Devamını Oku

  • affirmative: Ingilizce Türkçe: affirmative: s. olumlu. i. olumlu cevap. Teknik Sözlük: affirmative: olumlu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar