outlaw Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outlaw sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outlaw: i. 1. haydut, yasaya karşı gelen kimse. 2. yasal haklardan yoksun bırakılmış kimse. f. 1. yasaklamak. 2. yasadışı ilan etmek. 3. yasal haklardan yoksun bırakmak.

İngilizcede outlaw ile alakalı bazı sözcükler:

  • statutory: Ingilizce Türkçe: statutory: s. yasaya uygun, yasal, kanuni. Devamını Oku

  • dispossess: Ingilizce Türkçe: dispossess: f. 1. mal ve mülküne el koymak; evinden çıkarmak, huk. tahliye etmek. 2. yoksun bırakmak. Devamını Oku

  • deprive: Ingilizce Türkçe: deprive: f. of -den yoksun bırakmak, -den mahrum etmek, -den etmek: This work will deprive us of our health. Bu iş bizi sağlığımızdan edecek. Teknik Sözlük: deprive: mahrum et Devamını Oku

  • deny: Ingilizce Türkçe: deny: f. 1. inkâr etmek, yadsımak. 2. yalanlamak. 3. reddetmek. 4. -den yoksun bırakmak, esirgemek, vermemek. Teknik Sözlük: deny: inkar et Devamını Oku

  • legitimate: Ingilizce Türkçe: legitimate: s. 1. yasal, türel. 2. meşru olarak doğmuş, meşru. 3. kabul edilmiş kurallara uygun. Ingilizce Türkçe: legitimate: f. 1. yasallaştırmak. 2. (çocuğun) nesebini tashih etmek. Teknik Sözlük: legitimate: yasal Devamını Oku

  • trumpet: Ingilizce Türkçe: trumpet: i. 1. boru. 2. borazan. 3. boru sesi. f. 1. boru çalarak ilan etmek. 2. ilan etmek, yaymak. 3. boru gibi ses çıkarmak. Devamını Oku

  • bigamist: Ingilizce Türkçe: bigamist: i., huk. resmen evliyken başka biriyle yasadışı olarak evlenen kimse. Teknik Sözlük: bigamist: iki eşli kimse Devamını Oku

  • divest: Ingilizce Türkçe: divest: f. of -den yoksun bırakmak. Devamını Oku

  • disinherit: Ingilizce Türkçe: disinherit: f. mirastan yoksun bırakmak. Devamını Oku

  • shame: Ingilizce Türkçe: shame: i. utanç, hicap: Are they devoid of shame? Utançtan yoksun mu onlar? Shame on you! Utan! f. 1. rezil etmek. 2. gölgede bırakmak. 3. (birini) utandırarak (bir şey yapmaya) mecbur etmek: She´ll shame him into going there. Onu utandırarak onu oraya gitmeye mecbur eder. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar