outgrowth Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outgrowth sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outgrowth: i. 1. bir başka şeyden gelişerek büyüyen şey. 2. fazlalık. 3. doğal bir sonuç/gelişme.

İngilizcede outgrowth ile alakalı bazı sözcükler:

  • development: Ingilizce Türkçe: development: i. 1. geliştirme; gelişme, gelişim. 2. genişletme; genişleme. 3. (âdet) edinme. 4. (fırtına, basınç alanı v.b.) oluşma, oluşum. 5. kalkınma, gelişme. 6. foto. banyo etme. 7. site. Tip Sözlügü: development: gelişme Teknik Sözlük: development: gelişim Devamını Oku

  • develop: Ingilizce Türkçe: develop: f. 1. geliştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. İtalyancasını geliştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir fikri geliştirmek. 2. genişletmek; genişlemek: develop a business bir firmayı genişletmek. 3. (âdet) edinmek. 4. (fırtına, basınç alanı v.b.) oluşmak. 5. (ülke/bölge) kalkınmak, gelişmek. 6. foto. develope etmek, banyo etmek. Teknik Devamını Oku

  • bow: Ingilizce Türkçe: bow: i., den. baş, pruva. Ingilizce Türkçe: bow: i. baş eğerek selamlama, reverans yapma. f. baş eğerek selamlamak, reverans yapmak. Ingilizce Türkçe: bow: i. 1. (ok atmak için) yay. 2. (yaylı çalgı için) yay. 3. fiyonk. Teknik Sözlük: bow: yay Devamını Oku

  • take a bite of s.t.: Ingilizce Türkçe: take a bite of s.t.: bir şeyden bir lokma ısırmak, bir şeyden bir ısırık almak. Devamını Oku

  • developer: Elektronik Sözlük: developer: geliştirici Elektronik Sözlük: developer: geliştirici Teknik Sözlük: developer: geliştirici Informatik Sözlügü: developer: geliştirici Devamını Oku

  • improvement: Ingilizce Türkçe: improvement: i. 1. düzelme; düzeltme. 2. geliştirme; gelişme. 3. ilerleme. Teknik Sözlük: improvement: gelişme Devamını Oku

  • improve: Ingilizce Türkçe: improve: f. 1. düzeltmek, yoluna koymak; düzelmek, yola girmek: Özhan´s health is improving. Özhan´ın sağlığı düzeliyor. 2. geliştirmek, ilerletmek; gelişmek, ilerlemek: He is trying to improve his Latin. Latincesini ilerletmeye çalışıyor. 3. değerlendirmek; değerlenmek. Teknik Sözlük: improve: geliştir Devamını Oku

  • guesswork: Ingilizce Türkçe: guesswork: i. 1. tahmini iş. 2. tahmine dayanan sonuç/sonuçlar. Devamını Oku

  • final: Ingilizce Türkçe: final: s. 1. son, sonuncu; kesin. 2. spor final: final match final maçı. i. 1. yıl sonu, sömestr sonu veya kurs sonu sınavı. 2. spor final, final karşılaşması. 3. gazet. son baskı. Teknik Sözlük: final: son Informatik Sözlügü: final: son Devamını Oku

  • result: Ingilizce Türkçe: result: f. 1. in -e yol açmak, -e sebep olmak. 2. from -den kaynaklanmak, -den meydana gelmek, -den çıkmak, -den doğmak. 3. meydana gelmek, olmak, vuku bulmak. i. 1. sonuç, netice. 2. son, akıbet. 3. semere, ürün. Teknik Sözlük: result: sonuç Informatik Sözlügü: result: sonuç Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar