outfit Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede outfit sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: outfit: i. 1. kıyafet. 2. donatı; gereçler. 3. k. dili askeri birlik. 4. k. dili ekip, takım. 5. k. dili kuruluş; şirket. f. (--ted, --ting) donatmak, gereçlerini sağlamak.

İngilizcede outfit ile alakalı bazı sözcükler:

  • equipment: Ingilizce Türkçe: equipment: i. 1. donatım. 2. gereçler. Elektronik Sözlük: equipment: donatım Teknik Sözlük: equipment: teçhizat Informatik Sözlügü: equipment: donatım Devamını Oku

  • rig: Ingilizce Türkçe: rig: f. (–ged, –ging) 1. donatmak. 2. up k. dili -i uydurup yapmak/kurmak. i. 1. donanım, arma. 2. takım. 3. (römorklu) kamyon. 4. k. dili kıyafet, kılık. 5. sondaj kulesi. Ingilizce Türkçe: rig: f. (–ged, –ging) (bir şeyi) (yasalara aykırı olarak) kendi çıkarına göre ayarlamak; (seçime) hile karıştırmak/katmak; (maçta) şike yapmak. Devamını Oku

  • enterprise: Ingilizce Türkçe: enterprise: i. girişim, teşebbüs. Elektronik Sözlük: enterprise: kuruluş; şirket Teknik Sözlük: enterprise: kuruluş Informatik Sözlügü: enterprise: kuruluş, şirket Devamını Oku

  • team: Ingilizce Türkçe: team: i. 1. takım; ekip; ask. tim: Their soccer team´s doing well this year. Bu sene onların futbol takımı iyi oynuyor. They´re a good team of workers. Onlar iyi bir işçi ekibi. 2. çift; birlikte koşulan birkaç hayvan: a team of mules bir çift katır. a team of four oxen dört öküzden Devamını Oku

  • court-martial: Ingilizce Türkçe: court-martial: çoğ. courts-martial (kôrts´marşıl) i. askeri mahkeme. f. askeri mahkemede yargılamak. Devamını Oku

  • refit: Ingilizce Türkçe: refit: f. (–ted, –ting) (gemiyi) yeniden donatmak. Devamını Oku

  • pull off: Ingilizce Türkçe: pull off: 1. çekip çıkarmak. 2. (giysiyi) çıkarmak; (ağacın kabuğunu) soymak. 3. çekip indirmek. 4. k. dili (yasaklanmış bir şeyi) (raftan) indirmek. 5. k. dili (bir şeyi) becermek/başarmak. Devamını Oku

  • quit: Ingilizce Türkçe: quit: f. (quit/–ted, –ting) 1. bırakmak, vazgeçmek: He quit smoking cigarettes. Sigara içmekten vazgeçti./Sigarayı bıraktı. 2. kesilmek, durmak, dinmek: The motor suddenly quit. Motor duruverdi. It´s quit raining. Yağmur dindi. 3. -i terketmek, -den çekip gitmek: They quit the town. Kasabadan çekip gittiler. 4. ayrılmak: He quit his job. İşinden ayrıldı. Elektronik Sözlük: Devamını Oku

  • trim: Ingilizce Türkçe: trim: s. (–mer, –mest) temiz ve yakışıklı, biçimli, şık. f. (–med, –ming) 1. (daha düzgün bir biçim vermek amacıyla bitkiyi) budamak. 2. (saç, sakal v.b.´ni) kırkmak, kesip düzeltmek. 3. (dantel, perde v.b.´ni) süslemek, donatmak. 4. den. yükü düzgün istif ederek (gemiyi) denklemek. 5. (yelkeni) rüzgâra göre düzeltmek. 6. hav. ayarlamak. 7. k. Devamını Oku

  • furnish: Ingilizce Türkçe: furnish: f. 1. döşemek; donatmak. 2. sağlamak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar