out of use Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede out of use sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: out of use: geçersiz, kullanılmayan.

İngilizcede out of use ile alakalı bazı sözcükler:

  • in use light: Elektronik Sözlük: in use light: kullanımda ışığı Teknik Sözlük: in use light: kullanımda ışığı Informatik Sözlügü: in use light: kullanımda ışığı Devamını Oku

  • unemployed: Ingilizce Türkçe: unemployed: s. 1. işsiz, boşta. 2. kullanılmayan. Devamını Oku

  • obsolete: Ingilizce Türkçe: obsolete: s. kullanılmayan, modası geçmiş (sözcük, makine, görenek v.b.). Devamını Oku

  • use: Ingilizce Türkçe: use: f. 1. kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı. 2. tüketmek, kullanmak: We used two bars of soap last week. Geçen hafta iki kalıp sabun tükettik. 3. (birini) kullanmak, sömürmek, istismar etmek: They used her for their own ends. Onu kendi Devamını Oku

  • come into use: Ingilizce Türkçe: come into use: kullanılmaya başlamak. Devamını Oku

  • instructions for use: Elektronik Sözlük: instructions for use: kullanım yönergesi Devamını Oku

  • land use: Teknik Sözlük: land use: toprak kullanımı Devamını Oku

  • normal range of use: Elektronik Sözlük: normal range of use: olağan kullanım erimi Devamını Oku

  • void: Ingilizce Türkçe: void: s. 1. of -siz, -den yoksun, -den mahrum: His ideas were void of common sense. Fikirleri sağduyudan yoksundu. 2. geçersiz, hükümsüz. 3. boş, hali, ıssız. 4. yararsız, faydasız. i. 1. boşluk. 2. boş yer. f. 1. geçersiz/hükümsüz kılmak. 2. feshetmek; iptal etmek. 3. boşaltmak. 4. bırakmak, terketmek. 5. çıkarmak, atmak. Elektronik Sözlük: Devamını Oku

  • override: Ingilizce Türkçe: override: f. (o.ver.rode, o.ver.rid.den) 1. (bir sorun) (hepsinden) önemli olmak. 2. yetkisini kullanarak (başka birinin kararını) geçersiz kılmak. 3. -e baskın çıkmak/gelmek, -i bastırmak, -e üstün gelmek, -e engel olmak: His emotions overrode his judgment. Duyguları aklını kullanmasına engel oldu. 4. (atı) fazla binerek yormak. Elektronik Sözlük: override: (eskisini) geçersiz kılmak Teknik Sözlük: Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar