out of turn Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede out of turn sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: out of turn: sıra beklemeden, sırası gelmeden.

İngilizcede out of turn ile alakalı bazı sözcükler:

  • in turn: Ingilizce Türkçe: in turn: 1. sıra ile; sırasıyla; nöbetleşe: Each charge was mowed down in turn by their deadly fire. Hücuma kalkan her grup onların öldürücü ateşiyle helak oldu. 2. kâh … kâh …: She was cutting and tender in turn. Kâh kırıcı, kâh şefkatliydi. Devamını Oku

  • turn on: Ingilizce Türkçe: turn on: 1. açmak. 2. çevirmek. 3. argo heyecanlandırmak, esritmek; merakını/ilgisini uyandırmak. 4. bağlı olmak, bakmak. 5. düşman olmak. 6. saldırmak. 7. k. dili cinsel istek uyandırmak. Elektronik Sözlük: turn on: iletime geçme (devre) Teknik Sözlük: turn on: aç Informatik Sözlügü: turn on: açmak Devamını Oku

  • turn off: Ingilizce Türkçe: turn off: 1. kapamak. 2. kesmek. 3. lafa boğmak, sözü çevirip cevapsız bırakmak. 4. den sapmak. 5. İng. işine son vermek, yol vermek. 6. argo canını sıkmak. Elektronik Sözlük: turn off: kesime gitme (devre) Informatik Sözlügü: turn off: kapamak Devamını Oku

  • turn inside out: Ingilizce Türkçe: turn inside out: içini dışına çevirmek, tersyüz etmek. Devamını Oku

  • turn: Ingilizce Türkçe: turn: f. 1. döndürmek, çevirmek: What turns the wheels? Tekerlekleri ne döndürüyor? He turned the telescope towards the stars. Teleskopu yıldızlara doğru çevirdi. 2. dönmek: The wheel is turning. Tekerlek dönüyor. My head is turning. Başım dönüyor. 3. saptırmak; sapmak, dönmek: We´ll turn the river into a new channel. Nehri yeni bir Devamını Oku

  • turn out: Ingilizce Türkçe: turn out: 1. tersyüz etmek. 2. dışarı atmak, kovmak. 3. otlatmak için dışarıya çıkarmak. 4. dışına dönmek. 5. yapmak, çıkarmak, üretmek, meydana getirmek. 6. söndürmek. 7. katılmak. 8. k. dili yataktan kalkmak. 9. olmak, çıkmak. Devamını Oku

  • turn one´s/a hand: Ingilizce Türkçe: turn one´s/a hand: (fiziki) iş yapmak: He won´t turn his hand. Parmağını bile kıpırdatmaz. Devamını Oku

  • turn about/turn and turn about: Ingilizce Türkçe: turn about/turn and turn about: nöbetleşe, nöbetle, sıra ile. Devamını Oku

  • turn-key: Elektronik Sözlük: turn-key: anahtar teslim Informatik Sözlügü: turn-key: anahtar teslimi Devamını Oku

  • turn tail: Ingilizce Türkçe: turn tail: k. dili cesaretini yitirip kaçmak. Ingilizce Türkçe: turn tail: kaçmak, tüymek, toz olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar