out of range Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede out of range sözcüğü ne demektir?

Elektronik Sözlük: out of range: erimin dışında

Teknik Sözlük: out of range: erişim dışı

İngilizcede out of range ile alakalı bazı sözcükler:

  • upper range limit: Elektronik Sözlük: upper range limit: erimin üst sınırı Devamını Oku

  • range: Ingilizce Türkçe: range: f. 1. dizmek, sıralamak; dizilmek. 2. dolaşmak, gezinmek. 3. otlatmak. 4. over bot. (bir yerde) yetişmek; zool. (bir yerde) bulunmak. 5. dağılmak. Ingilizce Türkçe: range: i. 1. alan, saha. 2. mera, otlak. 3. (bitki veya hayvanın doğal olarak yetiştiği) alan/alanlar: Its range is confined to the mountainous regions of northeast Turkey. Devamını Oku

  • contrast range: Elektronik Sözlük: contrast range: kontrast erimi Teknik Sözlük: contrast range: kontrast aralığı Devamını Oku

  • range finder: Ingilizce Türkçe: range finder: telemetre. Elektronik Sözlük: range finder: telemetre, uzaklıkölçer Devamını Oku

  • That´s outside my range.: Ingilizce Türkçe: That´s outside my range.: O benim bilgi alanım dışında./Ben o işten anlamam. They have a small number of books which cover a wide range of topics, whereas Esma has a large number of books which cover a narrow range of topics. Onlardaki kitapların sayısı az ama çeşitli konular üstüne yazılmış. Esma´nın kitapları Devamını Oku

  • cell range: Teknik Sözlük: cell range: hücre sınırı Informatik Sözlügü: cell range: göze erimi Devamını Oku

  • measuring range: Elektronik Sözlük: measuring range: ölçme erimi Devamını Oku

  • range resolution: Elektronik Sözlük: range resolution: uzaklık çözünürlüğü Devamını Oku

  • scale range: Elektronik Sözlük: scale range: ölçek erimi Devamını Oku

  • suppressed zero range: Elektronik Sözlük: suppressed zero range: sıfırsız erim Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar