out of line Türkçe anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede out of line sözcüğü ne demektir?

Ingilizce Türkçe: out of line: 1. with -e uymayan. 2. itaatsiz (kimse). 3. uygunsuz (söz/davranış).

İngilizcede out of line ile alakalı bazı sözcükler:

  • be out of line: Ingilizce Türkçe: be out of line: 1. yersiz/uygunsuz/yakışıksız olmak, yakışık almamak. 2. sıradan çıkmış olmak. Devamını Oku

  • line: Ingilizce Türkçe: line: i. 1. çizgi. 2. yol, hat. 3. ip, sicim. 4. satır; dize, mısra: There are fifty-four lines on this page. Bu sayfada elli dört satır var. a line of poetry bir şiir dizesi. 5. dizi, sıra; saf: a line of oaks bir sıra meşe. Stay in line! Sıradan çıkmayın! The worshipers Devamını Oku

  • maverick: Ingilizce Türkçe: maverick: i. 1. damgalanmamış ve sahipsiz dana. 2. k. dili toplum kurallarına uymayan kimse. 3. parti disiplinine uymayan politikacı. Devamını Oku

  • dotted line: Ingilizce Türkçe: dotted line: bir belgenin imza yeri. Elektronik Sözlük: dotted line: noktalı çizgi Teknik Sözlük: dotted line: noktalı çizgi Informatik Sözlügü: dotted line: noktalı çizgi Devamını Oku

  • unbecoming: Ingilizce Türkçe: unbecoming: s. 1. yakışıksız, uygunsuz, yakışık almayan: unbecoming behavior uygunsuz davranış. 2. yakışmayan: Her new dress is unbecoming. Yeni elbisesi ona yakışmamış. Devamını Oku

  • indecorum: Ingilizce Türkçe: indecorum: i. 1. uygunsuz davranış/söz, uygunsuzluk. 2. uygunsuzluk, uygunsuz olma. Devamını Oku

  • off-line: Ingilizce Türkçe: off-line: s., bilg. çevrimdışı. Elektronik Sözlük: off-line: çevrimdışı Informatik Sözlügü: off-line: çevrimdışı Devamını Oku

  • on-line: Ingilizce Türkçe: on-line: s., bilg. çevrimiçi. Elektronik Sözlük: on-line: çevrimiçi Informatik Sözlügü: on-line: çevrimiçi Devamını Oku

  • line feed: Elektronik Sözlük: line feed: satır atlama Teknik Sözlük: line feed: satır atlatma Informatik Sözlügü: line feed: satır besleme Devamını Oku

  • be out of character: Ingilizce Türkçe: be out of character: (bir davranış) (birinin) karakterine uymamak. Ingilizce Türkçe: be out of character: (bir davranış) birinin her zamanki davranışlarına uymamak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar